Tiếng việt | English

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã Thắng Quân

- Những năm qua, Đảng bộ xã Thắng Quân (Yên Sơn) từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, ngăn ngừa vi phạm, ổn định tình hình cơ sở, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thắng Quân (Yên Sơn) giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính
 tại bộ phận “Một cửa” của xã.

Đồng chí Nông Thị Tuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thắng Quân cho biết: Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Đồng thời chủ động xây dựng, thực hiện tốt các bước tiến hành triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát với mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra trong năm.

Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các tổ chức đảng thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình. Các chi bộ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; có chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, phát hiện và biểu dương những ưu điểm, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, rèn luyện kỷ luật, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sinh hoạt, góp phần ngăn ngừa những vi phạm, khuyết điểm ngay từ cơ sở, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Cụ thể như trong tháng 5 - 2019, qua việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới đối với Chi bộ Làng Chẩu 1 cho thấy, mặc dù chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế như đường bê tông được xây dựng, hoàn thiện theo kế hoạch, tuy nhiên thôn chưa thành lập các ban giám sát, ban xây dựng công trình. Chi bộ đã lãnh đạo triển khai xóa nhà tạm được 5 hộ, vượt kế hoạch giao nhưng chưa phân công cho đảng viên, các tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo. Chi bộ chưa xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện các tiêu chí mà thôn chưa đạt.

Đồng chí Lý Công Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn Làng Chẩu 1 cho biết: Những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kiểm tra giám sát của Đảng ủy là rất hữu ích. Chi bộ đã ngay lập tức khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là việc giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Chi bộ đã xây dựng được các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như giảm nghèo, thu nhập, môi trường…

Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đánh giá, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Km 9 cho thấy, chương trình, nội dung sinh hoạt của các kỳ họp chi bộ chưa đảm bảo theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong sinh hoạt chưa đánh giá tình hình, tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân trong tháng; việc biểu dương, phê bình, nhắc nhở còn hạn chế, chưa đánh giá những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng và đề ra các biện pháp khắc phục. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tổng hợp các ý kiến thảo luận chưa cụ thể, chất lượng ban hành nghị quyết còn hạn chế. Đồng chí Nông Thị Liên, Bí thư Chi bộ Km 9 chia sẻ, những tồn tại hạn chế chỉ ra sau kiểm tra, giám sát đã giúp chi bộ nâng cao nhận thức, tiếp tục đổi mới trong sinh hoạt đảng cũng như tổ chức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ở thôn.

Đồng chí Nông Thị Tuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thắng Quân khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã có những tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Cán bộ, đảng viên đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu trước quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

    Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục