Khẳng định vai trò lãnh đạo trong 10 năm xây dựng và phát triển

TQĐT - Trong 10 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự phát triển và vận hành của doanh nghiệp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng để các doanh nghiệp phát triển đúng định hướng.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập ngày 11-3-2008 theo Quyết định số 2803-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở tiếp nhận 55 tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong các doanh nghiệp. Đến nay, Đảng bộ khối có 68 tổ chức cơ sở đảng với trên 2.100 đảng viên.


Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh họp triển khai nhiệm vụ.    Ảnh: Bàn Thanh

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Với phương châm sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển của ngành theo từng giai đoạn và theo từng năm. Trong đó, Đảng bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với từng loại hình doanh nghiệp thông qua các nghị quyết chuyên đề và nghị quyết hàng năm của cấp ủy; tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng tinh thần, chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Trong 10 năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối tăng trưởng bình quân đạt 12,14%/năm; nộp ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng; tổng số tiền chi công tác an sinh xã hội trên 150 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động trong khối. Trong 10 năm, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 12.500 buổi tuyên truyền miệng cho 168.000 lượt đảng viên và 392.000 lượt quần chúng; tổ chức 42 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.652 quần chúng ưu tú; 31 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.368 đảng viên mới, tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 800 lượt cấp ủy viên và UBKT đảng ủy cơ sở, báo cáo viên cơ sở; 5 lớp cập nhật kiến thức cho 1.928 đồng chí thuộc đối tượng 5; 1 lớp cập nhật kiến thức về quản lý, quản trị doanh nghiệp và hội nhập quốc tế cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp; phối hợp mở 2 lớp đào tạo quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng cho 73 học viên là cán bộ, đảng viên của các doanh nghiệp trong khối... Hằng năm có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, Đảng bộ xác định những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, uốn nắn, sửa chữa khuyết điểm. Trong 10 năm, các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ khối đã kiểm tra 827 lượt tổ chức đảng, 201 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 443 lượt tổ chức đảng, 991 lượt đảng viên. 

Đảng bộ khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Các đoàn thể đã thực hiện được hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học và hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất... góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. 

Những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được sau 10 năm xây dựng và phát triển đã góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, khẳng định ngày càng rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khối đối với tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục