Không vùng cấm

TQĐT - Vừa qua, việc Bộ Chính trị quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 2 vị tướng là thứ trưởng và nguyên thứ trưởng Bộ Công an cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc xử lý các sai phạm. 

Lâu nay, cán bộ trong quân đội hay công an có xảy ra tiêu cực thường chỉ xử lý nội bộ. Trong khi thực tế, tướng lĩnh trong quân đội hay công an cũng giống như tất cả mọi công chức. Khi làm tốt, có nhiều cống hiến được ghi nhận. Khi sai phạm phải xử lý theo các quy định. 

Việc xử lý đối với cán bộ cấp cao có sai phạm trong quân đội, công an gần đây cho thấy lời nói và việc làm của Đảng đã tạo cho người dân niềm tin vào công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực. Đảng đã quyết liệt, sáng tỏ, không bao che, né tránh, không có vùng cấm.

Việc xử lý nghiêm minh của Đảng với cán bộ sai phạm là lời cảnh báo, răn đe đối với tất cả cán bộ, đảng viên, người có chức vụ. Người về hưu khi xác định có sai phạm vẫn sẽ bị xử lý triệt để. Người đương chức thấy để tự giữ mình. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định:?“Bao che cho cán bộ mới làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng; còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng mạnh thêm, cuộc đấu tranh càng lấy lại uy tín của Đảng”. Chính vì vậy bên cạnh việc xử lý, mong muốn Đảng tập trung hơn vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm. Ngoài ra, việc tạo điều kiện cho người dân có giám sát thường xuyên, chặt chẽ cũng là góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng đáng tin cậy, bảo vệ Đảng, nhân dân.              

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục