Mệnh lệnh không lời

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, Người nêu gương 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa để kêu gọi giải quyết nạn đói đang hoành hành. Dạy đảng viên, nhân dân phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền bạc; Người nêu gương sống cả cuộc đời thanh bạch, đồ dùng cá nhân giản dị và tiết kiệm. Khi về thăm các địa phương, Người thường không báo trước để tránh đón rước linh đình, gây phiền hà và tốn kém của nhân dân…

Từ ý nghĩa to lớn của việc nêu gương, Đảng ta luôn đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Đảng đã có những cụ thể như quy định 155 năm 2007, quy định 47 năm 2011 về “những điều đảng viên không được làm”, quy định 101 năm 2012 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Mới đây nhất là Quy định về “trách nhiệm nêu gương” do Hội nghị Trung ương 8, khóa XII ban hành.

Quy định đã có, nhưng rất cần tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và lan tỏa việc nêu gương trong xã hội. Hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên trên cương vị công tác của mình phải nêu cao tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các tổ chức đảng, đoàn thể cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, uốn nắn những lệch lạc đối với những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu, chưa hoàn thành nhiệm vụ, có biểu hiện suy thoái về chính trị. Có như vậy, việc nêu gương mới trở thành những mệnh lệnh không lời, nhân lên những con người tốt, phẩm chất tốt, việc làm tốt trong toàn xã hội.                  

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục