Tiếng việt | English

Năm Dân vận chính quyền sâu sát, thiết thực

TQĐT Xuân Kỷ Hợi - Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương chọn làm “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 4 - 2018.
Ảnh: Thanh Phúc

Trọng dân, gần dân

Để phục vụ nhân dân tốt hơn, UBND tỉnh đã đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Việc tổ chức quán triệt, thực hiện công tác dân vận được thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với giới thiệu các mô hình điển hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức; tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm và kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn phát sinh ở cơ sở. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phân công 1 đồng chí lãnh đạo và 1 đồng chí chuyên viên phụ trách công tác dân vận. Chủ tịch UBND các cấp phụ trách công tác dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quy chế làm việc, các cấp, các ngành xác định rõ quyền đi đôi với trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể và từng cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, trong năm qua, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận với nhiều cách làm để mang lại hiệu quả thiết thực. Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đối với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án quy hoạch khu dân cư..., huyện đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một trong những nét nổi bật trong năm là công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân đã được chính quyền các cấp chú trọng hơn. Toàn tỉnh đã tiếp 2.911 lượt công dân, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ và đột xuất 84 lượt công dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo quy định. Thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cụ thể, trong đó xác định rõ thời gian, trách nhiệm giải quyết của các cơ quan liên quan, nhằm mục đích xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã được xem xét và trả lời trực tiếp tại các buổi đối thoại. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, xem xét và giải quyết thấu đáo. Năm 2018, Tuyên Quang được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương có lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân nhiều nhất, với trên 200%.

Nâng cao đời sống nhân dân

Nhờ sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các chỉ tiêu năm 2018 của tỉnh đã đạt và vượt, tiêu biểu như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.963,8 tỷ đồng, đạt 107,8% kế hoạch, tăng 10,5% so với năm 2017; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 8,04%; GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; trồng mới 11.599 ha rừng tập trung, đạt 104% kế hoạch; thu hút 1.712 nghìn lượt khách du lịch, đạt 102,2% kế hoạch... Tỉnh đã tích cực triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động nghèo để họ có cơ hội tìm việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,38%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần cải thiện hạ tầng vùng nông thôn, cải thiện điều kiện sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lăng Can (Lâm Bình) cho biết, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, ngoài huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, xã chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo, tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Hàng năm, xã huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30,6 triệu đồng/năm.


Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra hệ thống giao thông nội đồng và cứng hóa kênh mương trên cánh đồng Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (tháng 9 - 2018).  Ảnh: Duy Hùng

Các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình 135 đã phân bổ kinh phí cho các huyện để thực hiện với gần 116,2 tỷ đồng; rà soát, bầu chọn bổ sung danh sách 1.247 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Để phát huy những kết quả đạt được, trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải dân chủ, công khai, minh bạch, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính. Trong công tác tiếp dân, đối thoại với công dân, cán bộ cần tôn trọng ý kiến của nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung kiến nghị để kịp thời giải quyết yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh để tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đối với việc chỉ đạo, điều hành, phải có tính đột phá, sáng tạo. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có kiểm điểm, đánh giá hiệu quả và xem xét trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong việc thực hiện.

Bài, ảnh: Phan Anh

Tin cùng chuyên mục