Nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ cơ sở

TQĐT - Tính đến tháng 3 - 2017, toàn tỉnh có 3.487 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả đánh giá phân loại hằng năm, số chi bộ trong cơ quan hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 97%, chi bộ đơn vị sự nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%, chi bộ trong lực lượng vũ trang đạt tỷ lệ trên 95%, chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường, thị trấn đạt tỷ lệ trên 93%; các loại hình chi bộ còn lại chỉ đáp ứng được yêu cầu, trong đó một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa hoạt động còn hạn chế.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái (Na Hang) Đặng Đức Toàn (ngoài cùng bên trái)
dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Pắc Khoang.

Khắc phục những hạn chế này, cấp ủy các cấp chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện, đảng bộ xã trực tiếp phụ trách, sinh hoạt với chi bộ thôn, bản. Hằng tháng, cấp ủy, bí thư chi bộ kịp thời phổ biến, quán triệt những vấn đề thời sự nổi bật; chủ động nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. 

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Bình Quan Văn Tần cho biết, hiện toàn huyện có 15 chi bộ cơ sở và 151 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Năm 2016, phần lớn các chi bộ, đảng bộ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, Huyện ủy sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của từng xã, từng thôn, bản; phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy trong tuyên truyền, vận động xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo anh Ngô Văn Nó, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn (Na Hang) thì sự quan tâm của cấp ủy Đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã giúp đỡ, hướng dẫn lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của thôn nên các phong trào hoạt động của thôn được thực hiện hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức các phong trào thiết thực thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Vì vậy, nếu nhiều năm trước đây chi bộ chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì 3 năm liên tục trở lại đây Chi bộ Lũng Vài đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh và hơn 7.300 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo 42 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở yếu kém đăng ký phấn đấu, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, sau củng cố xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Nếu năm 2007, số chi bộ thôn, bản xếp loại yếu kém hằng năm chiếm 0,24% thì đến cuối năm 2016 tỷ lệ này chỉ còn 0,9%. Kết quả này cho thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục