Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức cấp xã

TQĐT - Năm 2011, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã trong tỉnh có trình độ chuyên môn sơ cấp là 10,94%, đến nay đã giảm xuống còn 2,21%. Con số này cho thấy, chất lượng đội ngũ cán bộ xã ngày càng được nâng lên, bộ máy chính quyền ở cơ sở dần được chuẩn hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Hiện toàn tỉnh có 2.940 cán bộ, công chức cấp xã. Đảm bảo đội ngũ này hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng đúng người, đúng việc. Từ 2011 đến nay, tỉnh đã cử hơn 4.400 lượt cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 171 người học đại học và trên đại học, 17 người học cao đẳng, 15 người học trung cấp; 1 người học cao cấp lý luận chính trị, 535 người học trung cấp lý luận chính trị và đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành cho 3.699 lượt người.


Lãnh đạo xã Hồng Thái, Na Hang (bên trái) trao đổi với người dân về trồng bí xanh tại thôn Khuổi Phầy.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến nay số cán bộ cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên là 1.365 người, trong đó có 764 người có trình độ từ cao đẳng trở lên và chỉ còn 52 người chưa qua đào tạo. Có 1.510 công chức cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. 
Ông Chẩu Xuân Khoanh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Na Hang cho biết, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, huyện thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cấp xã đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, toàn huyện hiện có 255 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó trình độ đại học là 123 người, trung cấp là 130 người và 12 người chưa qua đào tạo; 90% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Nhiều địa phương như thị trấn Na Hang, xã Côn Lôn, xã Năng Khả, xã Hồng Thái... đội ngũ cán bộ, công chức xã có chất lượng khá tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Toàn huyện Sơn Dương hiện có 672 cán bộ, công chức cấp xã. Đây là địa phương có số lượng cán bộ, công chức cấp xã đông nhất trên địa bàn tỉnh. Đến nay, huyện có 5 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ thạc sỹ, 347 người có trình độ đại học, 307 người có trình độ trung cấp, cao đẳng và chỉ còn 13 người có trình độ sơ cấp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học theo các chức danh, vị trí đảm nhiệm. 
Theo ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai (Sơn Dương), xã hiện có 21 cán bộ, công chức, trong đó 11 người có trình độ đại học, 2 người trình độ cao đẳng, 8 người có trình độ trung cấp. Hiện xã đang cử 5 đồng chí đi học tập các lớp đại học. Để rèn luyện, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, Đảng ủy, UBND xã giao công việc cụ thể cho từng chức danh cán bộ, công chức. Với cán bộ đi cơ sở đánh giá bằng kết quả thực tiễn trong lĩnh vực mình phụ trách; với cán bộ làm việc tại bộ phận “Một cửa” đánh giá bằng kết quả làm các thủ tục hành chính và thái độ ứng xử với nhân dân khi đến giao dịch. Với việc thực hiện nghiêm túc việc rèn luyện, đánh giá cán bộ qua kết quả việc làm thực tiễn, hằng năm số cán bộ, công chức trên địa bàn xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng năm 2016, 100% cán bộ, công chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 6 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Cán bộ, công chức cấp xã được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, góp phần giúp hệ thống chính trị nói chung và UBND cấp xã nói riêng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục