Quan tâm phát triển Đảng người dân tộc thiểu số

TQĐT - Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 817 đảng viên, đạt 50% kế hoạch năm. Trong đó có 454 đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 55,6% đảng viên kết nạp mới. Con số này cho thấy, việc phát triển Đảng người dân tộc thiểu số của cấp ủy đảng các cấp được quan tâm, chú trọng.

Trong 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, những Đảng bộ thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng người dân tộc thiểu số gồm: Đảng bộ huyện Chiêm Hóa kết nạp được 121 đảng viên người dân tộc thiểu số/147 đảng viên kết nạp mới; Đảng bộ huyện Na Hang kết nạp được 80 đảng viên người dân tộc thiểu số/82 đảng viên kết nạp mới; Đảng bộ huyện Yên Sơn kết nạp được 79 đảng viên người dân tộc thiểu số/151 đảng viên kết nạp mới...


Lãnh đạo xã Sinh Long (Na Hang) tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân thôn
Phiêng Ngàm.

Đồng chí Ngô Văn Phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ chú trọng phân công đảng ủy viên phụ trách dự sinh hoạt tại các chi bộ và tăng cường công tác giám sát. Nhờ đó, các đồng chí đảng ủy viên nắm bắt kịp thời tình hình ở thôn bản, đôn đốc, hướng dẫn chi bộ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có phát triển đảng viên.

Khi lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng, kết nạp, các đảng ủy đã chú trọng đến những quần chúng ưu tú có điều kiện gắn bó lâu dài ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng thế hệ kế cận, các chi bộ đều hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Nhiều chi bộ dưới cơ sở như Chi bộ Nà Chám, Chuối Chỉa (Kiên Đài); Chi bộ Lung Puốc (Bình Nhân) từ khó khăn nay trở thành điểm sáng phát triển Đảng. 

Đảng bộ xã Bình Nhân (Chiêm Hóa) trước đây khá khó khăn trong công tác kết nạp đảng, nhất là việc tạo nguồn. Trong đó khó khăn nhất là chi bộ Lung Puốc, năm 2006 chỉ có 1 đảng viên phải sinh hoạt ghép. Trước thực trạng này, Đảng ủy xã rà soát nguồn thường xuyên trong các tổ chức đoàn thể, phát hiện những nhân tố điển hình để phân công cấp ủy, đảng viên có kinh nghiệm, uy tín giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng của xã được cải thiện.

Năm 2016, Đảng ủy xã kết nạp được 8 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đang hướng dẫn 11 quần chúng ưu tú làm thủ tục, hồ sơ kết nạp Đảng. Chi bộ Lung Puốc trước đây chỉ có 1 đảng viên phải sinh hoạt ghép nay đã có 9 đảng viên, dự kiến đại hội Chi bộ Lung Puốc nhiệm kỳ 2017 - 2020 sẽ thành lập Chi ủy.  

Trong tổng số hơn 2.600 đảng viên ở huyện Lâm Bình, hiện nay có 2.450 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cấp ủy huyện là 26/34 người, cấp ủy cơ sở là 143/168 người. Từ đầu năm đến nay, huyện kết nạp mới được 45 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Con số trên cho thấy công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện luôn được quan tâm. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy huyện, người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện thành công nhiều chủ trương lớn như: Đưa xã Thượng Lâm về đích nông thôn mới; phấn đấu xã Khuôn Hà về đích nông thôn mới trong năm 2017; thực hiện hiệu quả việc xây dựng nhà văn hóa, kênh mương nội đồng theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh... 

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục