Tiếng việt | English

Rà soát, sàng lọc đảng viên: Thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ trong Đảng

- Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc và hoàn thành việc rà soát. Quá trình triển khai đã phát huy dân chủ và sự đồng thuận trong Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn triển khai thực hiện và Kế hoạch học tập, quán triệt chỉ thị. Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên. Toàn tỉnh đã có trên 55 nghìn đảng viên được rà soát. Qua đó, đã làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.


Chi bộ thôn 9, xã An Tường (TP Tuyên quang) họp thông qua kết quả rà soát đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai công tác rà soát, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên. Tại thời điểm rà soát 7.899 đảng viên/8305 đảng viên có mặt, đã làm rõ 26 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, sàng lọc, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở tuyên truyền đến từng đảng viên, lấy ý kiến đóng góp đối với từng đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 9, xã An Tường (TP Tuyên Quang) cho biết, chi bộ triển khai đến từng đảng viên. Kết quả rà soát được đưa ra lấy ý kiến thống nhất trong chi bộ, sau đó báo cáo Đảng bộ xã. Theo Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã An Tường, Đảng ủy xã đã chỉ đạo công tác rà soát phải đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai theo đúng yêu cầu của cấp trên. Kết quả rà soát được cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thống nhất cao. Qua rà soát có 5 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên.


Bà Chu Thị Thành, Bí thư chi bộ thôn Rõm, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) hướng dẫn quần chúng ưu tú làm hồ sơ xin vào Đảng.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 đã được các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện đúng quy định, chặt chẽ và phát huy dân chủ trong Đảng. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy những khó khăn trong công tác quản lý, đánh giá đảng viên đi làm ăn xa. Toàn tỉnh đến thời điểm rà soát có trên 1.000 đảng viên đi làm ăn xa. Đảng viên đi làm ăn xa được cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn thủ tục miễn sinh hoạt đảng tạm thời trong thời gian dưới 12 tháng. Hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp ở nơi đến để chi bộ bố trí sinh hoạt đảng trở lại theo Hướng dẫn số 01 HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua rà soát, toàn huyện Chiêm Hóa có 410 đảng viên đi làm ăn xa, trong đó có 394 đảng viên có đơn và được miễn sinh hoạt đảng, 16 đảng viên không báo cáo xin miễn sinh hoạt đảng, 17 đảng viên không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng 3 kỳ liên tiếp. Đảng bộ xã Hùng Mỹ có 26 đảng viên đi làm ăn xa. Các đảng viên đều chấp hành đúng chế độ sinh hoạt định kỳ. Cuối năm, những đảng viên đi làm ăn xa được xếp loại theo quy định ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, không có đảng viên nào có bản nhận xét của chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp, nơi làm việc họ đến. Hầu hết là đảng viên là công nhân đi làm ăn xa thường làm cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Có đảng viên đi làm ăn xa thì làm nghề tự do nên nơi tạm trú thường xuyên thay đổi. Việc lấy nhận xét của chính quyền địa phương, nơi làm việc đối với đảng viên đi làm ăn xa là rất khó.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chiêm Hóa, việc quản lý, đánh giá đảng viên đi làm ăn xa rất khó khăn vì nhiều đảng viên đi lao động tự do tại những nơi không có tổ chức Đảng, chỗ ở và nơi làm việc không cố định. Một số trường hợp đi làm ăn ở nước ngoài, việc chuyển sinh hoạt đảng cũng gặp lúng túng do không có tổ chức đảng ở nước ngoài hoặc tổ chức đảng ở rất xa nơi sinh sống, nên nhiều trường hợp đảng viên đi lao động ở nước ngoài không thể chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Do đó cần có những quy định phù hợp hơn đối với quản lý đảng viên đi làm ăn xa.


Chị Hoàng Thị Ái, đảng viên thôn Bảu, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) được chi ủy động viên phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, nhiều đại biểu đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý, chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa. Đồng thời kiến nghị với tỉnh để tỉnh kiến nghị với Trung ương có những quy định cụ thể, phù hợp hơn trong công  tác này.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục