Sơn Dương xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận

TQĐT - Nhớ lời Bác Hồ dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, huyện Sơn Dương đã chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở. Đội ngũ này đã từng bước đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống ở thôn, xã, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Huyện ủy Sơn Dương đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ khối dân vận. Đến nay, 100% khối dân vận xã, trị trấn đều có quy chế hoạt động. Trưởng khối do đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm nhiệm; thành viên là trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ dân vận do bí thư chi bộ làm tổ trưởng, thành viên là chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể, mỗi tổ dân vận có từ 7- 13 thành viên. Toàn huyện hiện có 298 thành viên khối dân vận xã, thị trấn, trong đó gần 50% có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.


Đồng chí Dương Văn Duyệt (đầu tiên bên trái), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã Đồng Qúy trao đổi với tổ dân vận thôn Như Xuyên giải pháp huy động sức dân xây dựng NTM.

Đi đôi với việc kiện toàn, Ban Dân vận Huyện ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ thông qua việc cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân tộc, tôn giáo... cho các đối tượng là trưởng khối dân vận cấp xã, tổ trưởng tổ dân vận thôn, bản, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. 

Đồng chí Dương Văn Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Quý cho biết, qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, những cán bộ làm dân vận ở cơ sở như anh được tiếp cận đầy đủ các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận của Đảng, chính quyền cơ sở. Quá trình tập huấn có thảo luận, thực hành giải quyết tình huống, công việc cụ thể, giúp cán bộ nắm vững hơn về kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng. 

Phát huy kỹ năng dân vận, ông Lý Ngọc Hội, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận thôn Như Xuyên, thôn 100% đồng bào Cao Lan đã vận động người dân làm được gần 1km đường vào khu sản xuất hàng hóa, trồng 10 ha mía, 15 ha rừng... Ông Hội chia sẻ: “Lợi ích cuối cùng là cho dân, nhưng để người dân hiểu điều này cán bộ phải đưa ra lý lẽ thuyết phục gắn với việc cụ thể, mục đích rõ ràng. Trong thực hiện cần minh bạch, công khai. Cán bộ phải đi đầu, không tư lợi riêng thì dân mới tin”.

Đội ngũ cán bộ Khối Dân vận xã Văn Phú đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền ở xã đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân. Dấu ấn rõ nét nhất là việc tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện đúng phương châm nêu trên nên xã Văn Phú đã xây dựng được 41 mô hình dân vận khéo. Trong đó có 15 mô hình phát triển kinh tế, 10 mô hình văn hóa - xã hội, 11 mô hình về xây dựng nông thôn mới... Điển hình như: Mô hình vận động nhân dân trồng rừng vượt chỉ tiêu được giao của chi bộ thôn Đồng Văn; mô hình vận động nhân dân thắp sáng đường quê của BCH Đoàn xã; mô hình nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác quản lý cư trú trên địa bàn xã, hoàn thành lập hồ sơ các hộ dân của tập thể Công an xã; mô hình vận động nhân dân xây dựng đường bê tông nội đồng vào vùng sản xuất hàng hóa của chi bộ cơ quan xã; mô hình vận động hội viên nông dân tham gia làm đường bê tông nội đồng, đường vào vùng sản xuất hàng hóa và xây dựng kênh mương bê tông của BCH Hội Nông dân xã...

Đồng chí Hoàng Đại Phong, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các khối dân vận tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động tham mưu với cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mặt khác, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận bảo đảm đáp ứng được yêu cầu.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục