Thêm niềm tin

TQĐT - Tuần qua, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã kết thúc với nhiều kết quả khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm niềm tin vào Đảng.

Kết quả về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và công tác kỷ luật cán bộ chính là biểu hiện sinh động, cụ thể của tinh thần đấu tranh quyết liệt với tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Những quyết đáp của Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân, cũng đem đến cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp tư nhân niềm phấn khởi, kỳ vọng.

Niềm tin, phấn khởi ấy đã được thể hiện trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Thủ tướng và nhiều vị đại biểu Quốc hội. Nhưng cử tri cũng thẳng thắn bày tỏ sự chưa hài lòng về việc quản lý cán bộ, tình trạng bổ nhiệm người thân, người nhà, thay vì người tài, gây bức xúc, mất lòng tin của cử tri và nhân dân. Cử tri cũng mong muốn chính quyền gần dân hơn nữa, để không còn tình trạng đáng tiếc dẫn đến dân đối đầu với chính quyền như ở Đồng Tâm (Hà Nội) hoặc tình trạng sản xuất, chăn nuôi vỡ quy hoạch, được mùa mất giá, dẫn đến phải “giải cứu” như một số sản phẩm gần đây. 

Chính vì vậy, rất mong cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, không “đánh trống bỏ dùi” để xứng đáng với niềm tin và sự trông đợi của nhân dân. Nói như tân Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh “Cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng”. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục