Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả

TQĐT - Đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đi vào cuộc sống nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã và đang tích cực tuyên truyền, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện chặt chẽ với quyết tâm chính trị cao và bước đầu đạt được kết quả.

Một buổi tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND, UBND thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt toàn thành phố, đạt 95,3%; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết để triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ. Đến hết tháng 1-2017, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở đã hoàn thành và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, các văn bản chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt các nội dung của nghị quyết, kết luận đều viết bài thu hoạch nêu nhận thức cá nhân về mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kết luận; trình bày những nhiệm vụ, giải pháp, nêu các đề xuất, kiến nghị của cá nhân để cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận vào công việc cụ thể của mình ở ngành, địa phương, đơn vị.

Cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp bàn kỹ để xác định các chi bộ, đảng bộ cơ sở có biểu hiện, dấu hiệu cần khắc phục, cũng như những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau đó, đã gợi ý kiểm điểm đối với 6 tập thể, 3 cá nhân diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, để các tập thể, cá nhân này tự xác định nội dung kiểm điểm sau đó ban hành kết luận về nội dung gợi ý kiểm điểm. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tại các tập thể được gợi ý kiểm điểm theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu Thành ủy đã nêu gương thực hiện ký cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ông Lê Hồng Minh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 2, phường Hưng Thành cho biết, sau khi tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết ông đã nhận thức được những nội dung, tư tưởng cốt lõi của nghị quyết và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong nội bộ. Những nội dung đó đã được ông phổ biến, quán triệt trong cuộc họp chi bộ. 100% cán bộ, đảng viên của tổ sau khi học tập đã hoàn thành bài thu hoạch và ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết đề ra.

Hiện nay, 100% các đồng chí trong cấp ủy từ thành phố đến cơ sở, tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức kiểm điểm. Qua đó đã xác định được 59 việc còn hạn chế, cần khắc phục, sửa chữa. Trong đó, có 57 việc ở cấp cơ sở, 2 việc cấp thành phố. Các hạn chế tập trung chủ yếu vào công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ rừng, cải cách thủ tục hành chính... Các tập thể, cá nhân sau khi được gợi ý kiểm điểm đã xây dựng kế hoạch để sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo các nội dung gợi ý kiểm điểm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy cho biết: “Những vấn đề hạn chế ở trên đều là những vấn đề lớn, khó, cần phải thực hiện khắc phục, sửa chữa từng bước và cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành liên quan của thành phố và của tỉnh”. Để khắc phục những hạn chế trong quản lý trật tự đô thị, tháng 1-2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về “Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang”. Cuối tháng 3, UBND thành phố đã ra quân lập lại trật tự đô thị đối với các tổ dân phố trên các xã, phường. Sau khi hoàn thành xử lý đối với các hộ vi phạm, thành phố sẽ bàn giao lại để Trưởng phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, phường quản lý. Các đồng chí đứng đầu các xã, phường, cơ quan sau khi nhận bàn giao chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định nếu để tái lấn chiếm. Đối với công tác cải cách hành chính, UBND thành phố đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công thành phố; lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn vào làm việc tại trung tâm, đảm bảo các tổ chức, người dân, doanh nghiệp được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, lịch sự trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Trong năm nay, thành phố sẽ kiên quyết hoàn thành xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Hành chính công.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục