Xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập:Khó nhưng phải đảm bảo đúng quy định

TQĐT - Toàn tỉnh hiện có 746 đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập phải xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo quy định của Bộ Nội vụ. Trong đó có 21 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp trên cơ sở đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho số lượng người làm việc tăng thêm. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không tự chủ phải xây dựng đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt và xin ý kiến của Bộ Nội vụ.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Phan Thiết (TP Tuyên Quang) trao đổi nghiệp vụ trong công tác giảng dạy.

Triển khai việc xây dựng đề án, UBND tỉnh chỉ đạo 12 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện lựa chọn 34 đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án mẫu. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị được lựa chọn xây dựng mẫu đã hoàn thiện, đang được cấp chính quyền địa phương thẩm định để trình Sở Nội vụ. 

Huyện Yên Sơn có 102 đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập hoàn thiện đề án. Huyện đã lựa chọn 3 trường học để xây dựng mẫu. Đến nay, 3 đơn vị đã hoàn thiện đề án và gửi Sở Nội vụ thẩm định. Ông Đỗ Nho Sơn, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, huyện đã phân công công chức phụ trách trực tiếp từng khối học, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát lại số lượng người làm việc, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm hiện có để xây dựng đề án.

Khó khăn nhất hiện nay của huyện là xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị giáo dục. Bởi vì trên thực tế, số lớp học không giảm đi mà có chiều hướng tăng lên, trong khi, các trường học vẫn phải thực hiện tinh giản 10% biên chế. Đây là khó khăn trong việc đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp. 

Trong cuộc họp mới đây, UBND huyện Yên Sơn đang tính đến giải pháp sẽ ký hợp đồng ngắn hạn đối với những trường học thiếu giáo viên do giáo viên nghỉ thai sản để đảm bảo cho năm học mới. Khi xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, các trường học cũng phải dựa trên chỉ tiêu tinh giản biên chế, cân đối biên chế tỉnh giao để sắp xếp, bố trí vị trí việc làm trong đề án cho phù hợp. Khó khăn này cũng là khó khăn chung của các huyện, thành phố.

Bà Trần Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thiết (TP Tuyên Quang) cho biết, từ năm 2012, nhà trường được giao 50 chỉ tiêu biên chế trên 29 lớp, nhưng hiện nay mới có 46 biên chế trên tổng số 33 lớp học. Thực tế nhà trường cần 56 biên chế giáo viên mới đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.

Trường Tiểu học Phan Thiết là một trong ba đơn vị sự nghiệp công lập được chọn làm mẫu xây dựng đề án vị trí việc làm của thành phố. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện xây dựng đề án với 9 vị trí việc làm. Theo một số quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường phải có đủ biên chế văn thư, tạp vụ, nhân viên hành chính, y tế - trường học, thiết bị - thủ quỹ nhưng để đảm bảo đúng quy định khi xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giản biên chế, nhà trường đã sáp nhập các vị trí này để giáo viên và cán bộ kế toán kiêm nhiệm. Bình thường do thiếu biên chế giáo viên nên 100% giáo viên của nhà trường phải dạy tăng giờ, sắp tới một số giáo viên phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác nữa thì sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhà trường vẫn thực hiện đúng quy định khi hoàn thiện đề án vị trí việc làm. 

Xây dựng đề án vị trí việc làm nhằm xác định số lượng người làm việc, khung năng lực chuyên môn cho từng người để tổ chức quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức hợp lý, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cần cân nhắc đến những khó khăn của mỗi ngành, mỗi đơn vị làm sao tránh tình trạng không thừa, không thiếu người làm việc và chất lượng công việc phải được nâng lên. 

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục