Chiêm Hóa sát sao lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp diện mạo nông thôn của huyện Chiêm Hóa dần đổi thay tích cực. Kết quả này khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khơi dậy sự đồng lòng của người dân.

Thanh niên và bà con nhân dân thôn Đồng Bả, xã Hòa Phú chung tay
xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bả.

Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà cho biết: Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng trong huyện luôn sâu sát trong lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ các xã đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi mà chương trình nông thôn mới mang lại.

Từ đó, người dân đã tích cực phát huy vai trò chủ thể của mình trong mọi hoạt động, từ việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp tiền cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được thể hiện rất rõ trong ứng dụng các mô hình sản xuất mới, trong việc tổ chức, huy động sức dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất... 

Năm 2017, huyện phấn đấu xã Hòa Phú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phúc Thịnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để phát huy tốt nhất vai trò lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 tổ công tác thường xuyên xuống các địa phương để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Những vướng mắc trong quá trình xây dựng nhà văn hóa thôn bản, vấn đề xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo… đã được các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, giải quyết hoặc tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo giải quyết.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Hòa Phú đã hoàn thành 18/19 tiêu chí. Nỗ lực nổi bật của xã trong năm 2017 là hoàn thành xây dựng 8 nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao, khuôn viên đạt theo tiêu chí. Trong đó, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Các tổ chức đoàn thể đã cùng ra quân hỗ trợ các thôn giải phóng mặt bằng, san nền để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Đồng chí Ma Thanh Và, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh chia sẻ, đầu năm 2017 xã mới chỉ có 13/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2017, cả hệ thống chính trị trong xã đã tích cực vào cuộc trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đảng ủy phân công cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các thôn để kịp thời nắm bắt những khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất phương án giải quyết. Các chi bộ phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu do Đảng bộ giao. Với việc vào cuộc quyết liệt, đến nay xã đã có 15 tiêu chí hoàn thành, 4 tiêu chí còn lại Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo thực hiện.      

Cùng với các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới của huyện năm 2017, các địa phương khác trong toàn huyện cũng tích cực phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Hà Lang là địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức người dân hạn chế, phát triển sản xuất còn mang tính tự phát, manh mún...  Đồng chí Ma Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt mục tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, xã hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng tính đến thời điểm hiện nay xã đã hoàn thành 10 tiêu chí. Xã đang tích cực chỉ đạo nhân dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập.  

Bình quân toàn huyện hiện đạt 9,48 tiêu chí, trong đó có 3 xã duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 7 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí, 9 xã đạt từ 6 đến 7 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu có thêm 2 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới là Hòa Phú và Phúc Thịnh.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục