Tiếng việt | English

LĐLĐ huyện Sơn Dương hỗ trợ 150 triệu đồng cho xã Sơn Nam thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”

TQĐT - Thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, LĐLĐ huyện Sơn Dương hỗ trợ 150 triệu đồng cho xã Sơn Nam (đây là xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018) làm công trình “Thắp sáng đường quê” ở 16 thôn.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sơn Dương trao cho lãnh đạo xã Sơn Nam
số tiền hỗ trợ công trình thắp sáng đường quê .

Theo đó, xã Sơn Nam đã triển khai hỗ trợ 10 triệu đồng/1km đường điện và tối đa 1,5km/trên thôn; khoảng cách các cột tối đa 30m, chiều cao 5m để đảm bảo ATGT. Đường điện thắp sáng ở các thôn được làm đồng bộ từ trao, bóng điện, dây điện, cột bê tông. Đến tháng 11-2018 xã đã làm được 22 km đường điện “Thắp sáng đường quê”, trong đó 15 km do LĐLĐ huyện hỗ trợ. Công trình hoàn thành đã góp phần giữ vững ANTT tại các thôn, khẳng định vai trò, trách nhiệm của CNVC-LĐ huyện Sơn Dương chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục