Lồng ghép nguồn lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Linh hoạt lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đảm bảo phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội là ưu tiên hàng đầu của tỉnh ta cho các xã nông thôn mới hiện nay.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã huy động được trên 1.550 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 48%, nhân dân đóng góp 52%)… Riêng trong năm 2017, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới trên 552,4 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là gần 265 triệu đồng; vốn tín dụng trên 1,1 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 56,4 triệu đồng; vốn huy động của cộng đồng dân cư gần 129,7 triệu đồng, còn lại là các vốn huy động hợp pháp khác. 


Nhà văn hóa thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) đáp ứng nhu cầu hội họp,
giao lưu của người dân. 

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động trên 176, 2 tỷ đồng, trong đó ngoài nguồn vốn từ ngân sách, vốn huy động từ các doanh nghiệp, hợp tác xã là trên 5,54 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là gần 120 tỷ đồng; vốn do người dân đóng góp là trên 20,1 tỷ đồng. 

Theo UBND xã Kim Phú, phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng rất lớn từ nhân dân. ­­­­Trong tổng số vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới của xã, có trên 48 tỷ đồng là vốn đóng góp của nhân dân. Nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và người dân trên địa bàn giúp xã về đích xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.  

Nguồn vốn từ các doanh nghiệp cũng đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ các địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Tại huyện Sơn Dương, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường dài gần 21 km qua thị trấn Sơn Dương - Thiện Kế - Sơn Nam (ĐH 03); đoạn đường tại km 33 đường ĐT 186 thuộc địa bàn xã Văn Phú; đường vào trường mầm non xã Sầm Dương... Việc xã hội hóa làm đường đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách địa phương, đảm bảo việc giao thương, đi lại của người dân. 

Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ việc linh hoạt các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, toàn tỉnh hiện đã có 40 xã đạt tiêu chí giao thông, 113 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 92 xã đạt tiêu chí điện, 26 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 72 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 88 xã đạt tiêu chí y tế, 41 xã đạt tiêu chí trường học, 34 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư... 

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để vận động, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới… 

Bài, ảnh: Nguyễn Đạt

Tin cùng chuyên mục