Tiếng việt | English

Chiêm Hóa kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm

TQĐT - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật đảng tại Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã và đang góp phần tích cực vào việc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và MTTQ huyện Chiêm Hóa kiểm tra việc
hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Trung Hòa.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: Xác định công tác KTGS là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy đổi mới hoạt động KTGS. Với chủ trương “lấy phòng ngừa là chính”, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tăng cường theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hay những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tín dụng, vốn, ngân sách, tài sản của Nhà nước, các dự án đầu tư công, xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình mục tiêu và các chính sách xã hội, công tác tổ chức cán bộ... Công tác KTGS trong Đảng được đổi mới bằng cách gộp các cuộc kiểm tra có cùng nội dung của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội... để tránh sự chồng chéo, thống nhất trong nội dung kết quả kiểm tra.

Trên cơ sở chương trình KTGS của BCH Đảng bộ huyện và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp đã tổ chức 137 cuộc kiểm tra đối với 603 lượt tổ chức đảng, trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 8 cuộc/85 lượt tổ chức đảng; UBKT Huyện ủy tổ chức kiểm tra 13 cuộc/22 lượt tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 116 cuộc/406 lượt tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng thực hiện chưa tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng.

Cùng với công tác kiểm tra, việc giám sát trong Đảng cũng luôn được Huyện ủy tích cực triển khai. Qua đó đã giúp cấp ủy kịp thời nắm tình hình hoạt động của cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giúp tổ chức đảng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời.

Về giám sát thường xuyên, BCH Đảng bộ huyện đã phân công các ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình các tổ chức đảng, đảng viên theo địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở phân công cấp ủy viên, ủy viên UBKT thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Về giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp đã tổ chức 70 cuộc giám sát đối với 359 lượt tổ chức đảng. Trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 9 cuộc/86 lượt tổ chức đảng; UBKT Huyện ủy giám sát 7 cuộc/16 lượt tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở giám sát được 54 cuộc/254 lượt tổ chức đảng. Nội dung giám sát tập trung vào việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ, UBKT cơ sở; việc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện và về các bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh công tác KTGS, việc thi hành kỷ luật Đảng cũng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, nguyên tắc theo Điều lệ Đảng. Các vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng được xem xét xử lý kịp thời, theo quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, không oan sai. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện có 23 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.  

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục