Tiếng việt | English

Chiêm Hóa ngăn chặn biểu hiện sai phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên

- Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Chiêm Hóa đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Tuyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được khoa học, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc và đúng quy trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy và cấp cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng. Nội dung kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tập trung vào những lĩnh vực được dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm như: Việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất; xây dựng cơ bản; tài chính, ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Huyện cũng xác định nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng để giữ nghiêm kỷ luật Đảng và ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, làm trong sạch bộ máy của Đảng. Trong đó, cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT từ huyện đến cơ sở nắm chắc chất lượng, tình hình hoạt động của đảng viên, tổ chức Đảng nhằm chủ động phát hiện và kiểm tra làm rõ các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những đảng viên là cấp ủy viên, đảng viên do nhiều cấp quản lý, đảng viên hoạt động trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Định kỳ, các ban thường vụ cấp ủy dành thời gian đánh gia công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, làm rõ nguyên nhân, ưu khuyết điểm, cách nhận diện dấu hiệu vi phạm và phương pháp tiến hành kiểm tra.


Đảng bộ xã Minh Quang là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp tiến hành 2 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 5 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 2 cuộc đối với 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm lâm luật, vi phạm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình… Sau kiểm tra đã xử lý các vi phạm theo đúng quy định của Đảng.

Đơn cử như qua việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 cho thấy chi bộ đã không tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ mỗi tháng 1 lần, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Theo đó, chi bộ đã bỏ sinh hoạt 20/42 kỳ. Trách nhiệm thuộc về tập thể Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 và đồng chí Phạm Ngọc Oanh, đảng viên chi bộ Trung tâm Viễn thông 1, nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm từ tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 6 - 2018) và đồng chí Đặng Thị Hồng Tuyết, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Viễn Thông 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020. UBKT Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xây dựng hình thức kỷ luật đối đối với tập thể Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5; đề nghị các đơn vị có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.

Chị Đặng Thị Hồng Tuyết, Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 cho biết, sau kiểm tra, chị đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đã không chủ động điều hành hoạt động của chi bộ, nhất là trong thời gian chị phụ trách chi bộ (từ tháng 7 năm 2018 đến hết tháng 6 - 2019), 5/12 kỳ không tổ chức sinh hoạt. Hiện nay, chi bộ đã được kiện toàn bí thư chi bộ, chị đã chủ động tham mưu tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định.

Với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, các vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng được xem xét, xử lý kịp thời, theo quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, không oan sai. Qua đó, đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên..

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục