Tiếng việt | English

Chiêm Hóa phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa

- Huyện Chiêm Hóa có 25 xã, 1 thị trấn, trong đó có 15 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Những năm qua, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.


Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lang Chang, xã Trung Hà (Chiêm Hóa) Chư Văn Chung (áo xanh
 đứng giữa) xây bể chứa rác cung cấp cho bà con nhân dân.

Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 52 tổ chức cơ sở đảng với hơn 8.520 đảng viên. Trong đó, có 26 đảng bộ xã, thị trấn; 6 đảng bộ công an, quân đội, cơ quan, doanh nghiệp, sự nghiệp và 20 chi bộ cơ sở. Thực hiện Nghị quyết 56  - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về công tác phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người”, Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã ban hành chương trình hành động số 37-CTr/HU về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức huyện ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TU đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách cơ sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Một số tổ chức đảng cơ sở đã đề ra được những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người nói riêng. Tiêu biểu như xã Trung Hà, Kim Bình, Phú Bình, Hà Lang, Tân Mỹ...

Trong 10 năm (2009 - 2019) xã Trung Hà kết nạp được 195 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Trung Hà Ma Văn Bào cho biết: Hàng năm, đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, nắm bắt kịp thời tình hình ở các thôn, đôn đốc, hướng dẫn chi bộ thực hiện nhiệm vụ, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Khi lựa chọn đối tượng bồi dưỡng, kết nạp, đảng ủy lựa chọn những quần chúng ưu tú có điều kiện gắn bó lâu dài trong thôn. Nhờ đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng các thế hệ kế cận, các chi bộ đã không rơi vào thế bị động.

Hàng năm, Đảng bộ xã Trung Hà kết nạp được trên 15 đảng viên. Công tác phát triển đảng tại đảng bộ xã luôn vượt kế hoạch đề ra. Anh Chư Văn Chung, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lang Chang được kết nạp vào đảng năm 21 tuổi. Anh nhiệt tình đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường bê tông, xây dựng bể rác thải, lắp đặt kênh mương đúc sẵn, xây dựng cột điện bằng bê tông. Hiện 100% đường thôn đã được bê tông hóa. Thôn đang triển khai lắp 600 m kênh mương đúc sẵn, lắp đặt hơn 100 cột điện bằng xi măng thay thế cột tre. Từ sự gương mẫu, nêu gương như anh Chung đã tạo niềm tin cho nhân dân và quần chúng thấy được ý nghĩa của việc vào đảng, từ đó làm theo.

Thôn Khuôn Thẳm, xã Tân Mỹ có 25 hộ, trong đó có 23 hộ đồng bào dân tộc Mông. Hơn chục năm trước, đây là thôn trắng đảng viên. Từ 2 đảng viên đầu tiên năm 2006, đến nay, thôn đã phát triển được thêm 4 đảng viên người dân tộc Mông. Anh Quan Văn Sử, Bí thư chi bộ Khuôn Thẳm cho biết: ngay sau khi nhận nhiệm vụ, chi bộ củng cố lại MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Là thôn đặc thù, chủ yếu người Mông nên công tác phát triển đảng rất khó khăn, do nhận thức người dân không đồng đều, quá trình thẩm định hồ sơ của một  số quần chúng gặp nhiều trở ngại do có người nhà đi xuất khẩu lao động trái phép, định cư nhiều nơi… Với phương châm lựa kỹ, rèn tốt, công tác phát triển đảng không chạy theo số lượng, mà quan tâm đến chất lượng.

Nguồn kết nạp đảng được bồi dưỡng, rèn luyện từ các tổ chức chính trị - xã hội, phải là quần chúng tiêu biểu, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Từ năm 2009 đến nay, thôn đã phát triển được 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 7 người. 

Đồng chí Quan Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ cho biết: cả 4 đảng viên người Mông ở Khuôn Thẳm đều phát huy hiệu quả vai trò đảng viên và giữ các vị trí quan trọng trong thôn, như anh Lý Xeo Hảo hiện là Phó Bí thư chi bộ; Lý Tờ Lùng làm trưởng thôn; Lý Văn Dương làm thôn đội trưởng và Tráng Xào Dùng hiện là phó trưởng ban công tác Mặt trận. Hiện Đảng ủy xã đang kiện toàn chi bộ, đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới này, rút đồng chí bí thư chi bộ về, bổ sung đồng chí phó bí thư chi bộ là người sở tại giữ vai trò bí thư chi bộ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc MTTQ và các tổ chức chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người đã đạt được nhiều kết quả. Trong 10 năm (2009-2019), huyện Chiêm Hóa đã kết nạp được 1.761 đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, trong đó, dân tộc Tày 1.277 đồng chí, Dao 241 đồng chí, Mông 13 đồng chí…nâng tổng số đảng viên toàn huyện đến thời điểm này có 8.522 đảng viên. Năm 2009, toàn huyện có 40 chi bộ có từ 3 - 5 đảng viên, đến nay không còn chi bộ từ 3 đến 5 đảng viên.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục