Tiếng việt | English

Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ V

- Ngày 7 và 8-8, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tham dự đại hội có 153 đại biểu chính thức đại diện cho trên 12.480 hội viên trong toàn huyện.

      Đại biểu với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các chương trình lớn của Hội; tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Chiêm Hóa đoàn kết, tình nguyện, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu: hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho 130 thanh niên. Hàng năm, cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; giúp đỡ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến… Đại hội đã hiệp thương cử 23 người vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chiêm Hóa khóa V. 

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục