Đoàn kết, thống nhất - nhân tố thành công của Chi bộ Nhân Lý

- “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Chi bộ thôn Nhân Lý, xã Bình Nhân (Chiêm Hóa) luôn ghi nhớ, thực hiện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Chi bộ thôn Nhân Lý có 15 đảng viên. Xác định đoàn kết là nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công, bởi vậy, Chi bộ luôn chú trọng thực hiện  sự đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân. Trước hết là sự đoàn kết trong chi bộ, mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất cao trong chi bộ. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Nhờ vậy, các nhiệm vụ đề ra trong chi bộ đều được triển khai thực hiện tốt. Nổi bật là thôn đã thực hiện tốt việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, lắp đặt đường điện thắp sáng đường quê, lắp đặt kênh mương đúc sẵn… 


Bí thư chi bộ thôn Nhân Lý Hoàng Thị Tư cùng đảng viên kiểm tra tuyến đường
điện thắp sáng đường quê. 

Nhân Lý là thôn cửa ngõ của xã Bình Nhân, đây cũng là thôn đầu tiên bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Xác định có đường sẽ thuận tiện, hàng hóa nhân dân sản xuất ra mới lưu thông, kinh tế mới phát triển. vào những năm 2002, 2003, ông Thong khi đó là Bí thư Chi bộ đã vận động nhân dân trong thôn bê tông hóa đường giao thông. Mới đầu triển khai kế hoạch, còn gặp nhiều khó khăn, có một số hộ phản đối nhưng chi bộ vẫn thống nhất, quyết tâm thực hiện. Ban chỉ đạo thôn được lập ra, ông Thong và những thành viên trong ban chỉ đạo đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động bê tông hóa đường giao thông. Những cán bộ, đảng viên là người gương mẫu nộp trước, dân đóng góp sau. Với hình thức đóng góp theo đầu người lao động, người già, trẻ em miễn. Toàn bộ công việc từ san mặt bằng, đổ bê tông đều do các hộ cắt cử người tham gia. Mọi đóng góp, chi tiêu xây dựng đều công khai, minh bạch trước dân. Bởi vậy, khi bắt tay vào làm, bà con rất phấn khởi. Từ 200 m tuyến đường Tát Tiều, đến nay, nhân dân đã bê tông hóa được trên 2,4 km, 100% đường trong thôn được bê tông hóa. 

Năm 2018, thôn tiếp tục vận động các hộ góp tiền, ngày công lao động xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 2,8 km. Nhân Lý là thôn xây dựng được nhiều tuyến đường điện nhất xã. Bí thư Chi bộ thôn Nhân Lý Hoàng Thị Tư cho biết, bà vừa là Bí thư Chi bộ, vừa là Trưởng ban công tác Mặt trận. Không chỉ đạo suông, bà phải trực tiếp cầm tay chỉ việc, không có hoạt động chung nào vắng mặt. Ví như chuyện làm tuyến đường thắp sáng đường quê. Để người dân đồng tình, bà phải xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân. Ngoài việc tiên phong đóng góp, trong các buổi kéo dây, dựng cột, lắp bóng điện, bà đều có mặt cùng làm với nhân dân. 

Xây dựng thành công khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, bởi vậy, ở Nhân Lý không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, mà người dân đã tự lực, góp sức xây dựng thôn bản ngày càng khang trang. 

Đường bê tông phẳng lỳ, đường điện thắp sáng cả bản làng, những tuyến đường hoa trải dài đã làm thay đổi diện mạo một vùng quê. Kết quả mà chi bộ Nhân Lý đạt được hôm nay đã minh chứng thiết thực lời Bác dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục