Tiếng việt | English

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc lúa

TQĐT - Những ngày này, nông dân huyện Chiêm Hóa đang tích cực chăm sóc lúa mùa đợt 2, tiến hành kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh hại lúa để cây lúa đẻ ...

Tin xem nhiều