Tiếng việt | English

Chiêm Hóa khẩn trương thu hoạch lúa xuân

TQĐT - Vụ xuân năm 2016, huyện Chiêm Hóa gieo trồng 4.023 ha lúa, 1.309 ha ngô và một số cây hoa màu khác. Thời gian này lúa xuân bắt đầu chín rộ. ...

Tin xem nhiều