Tiếng việt | English

Cho ý kiến xây dựng trạm biến áp huyện Hàm Yên

TQĐT - Ngày 16-5, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, cho ý kiến đối với Dự án xây dựng tuyến đường dây và trạm biến áp 110 kV Hàm Yên. Dự kiến trạm biến áp 110 kV xây dựng tại thôn 6, khu Ba Trãng. Tuyến đường dây 110 kV có chiều dài 10,6 km đi qua địa phận các xã Đức Ninh, Thái Hòa, Thành Long và thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. 

Qua phần thuyết minh của Ban Quản lý Dự án và ý kiến của các ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực cho ý kiến, nhất trí hướng tuyến và vị trí trạm biến áp theo đề nghị của Ban Quản lý lưới điện; giao cho các đơn vị liên quan của tỉnh căn cứ chức năng phối hợp với Ban Quản lý lưới điện thực hiện các phần việc cụ thể. Sở Công Thương đưa Dự án đường dây và trạm biến áp Hàm Yên 110 kV bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh giai đoạn 2016-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện, lưu ý lưới điện đi qua khu vực có ảnh hưởng đến vị trí quân sự.           
            

P.V

Tin cùng chuyên mục