Tiếng việt | English

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Huyện ủy Hàm Yên

- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Huyện ủy Hàm Yên. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng và các ban HĐND tỉnh.

Năm 2020, huyện Hàm Yên tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu: giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 1.180 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 54 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 84 tỷ đồng; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cấp giáo dục các bậc học, tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 30,4%; tạo việc làm cho 3.640 người lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12,8%; 85% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, toàn huyện có 72/418 chi bộ đã hoàn thành đại hội, trong đó có 3 đảng bộ đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc (Đảng bộ xã Bình Xa, Đảng bộ trường THPT Hàm Yên, Đảng bộ trường THPT Thái Hòa). Đảng bộ huyện chọn Đảng bộ xã Bình Xa, Chi bộ Điện lực tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện, dự kiến tổ chức trong tháng 4-2020. Đảng bộ huyện đã hoàn thành quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ tới; dự kiến số lượng, phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung về một số nội dung: về giải pháp nâng cao tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm phát triển trồng rừng, đặc biệt là bổ sung những giống chất lượng cao để nâng cao năng suất, hiệu quả và thu nhập cho người trồng rừng…


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Hàm Yên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ huyện đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả đạt được là điều kiện quan trọng để huyện thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2020. Đồng thời cũng là điều kiện để huyện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Đồng chí đề nghị huyện cần rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm cụ thể, phù hợp và có giải pháp triển khai hiệu quả. Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện quan tâm, định hướng các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc xây dựng văn kiện, công tác nhân sự. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền về đại hội để các tầng lớp nhân dân nắm được, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Bên cạnh đó, chú trọng giải quyết những vấn đề khó, vấn đề lớn trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc xóa bỏ các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường…


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Thái Sơn (Hàm Yên)

Trước đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Đảng bộ xã Thái Sơn về kết quả công tác năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2020; kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; tiến độ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; xóa bỏ lò gạch thủ công; công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01/2019/NQ/HĐND ngày 01/8/2019 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/3/2019 của HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục