Tiếng việt | English

Cựu chiến binh Hàm Yên giúp nhau làm kinh tế

- Trong những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Hàm Yên đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Hội, của địa phương, nổi bật là xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa giúp hội viên thoát nghèo.

Hội CCB huyện Hàm Yên có trên 4.640 hội viên, sinh hoạt ở 22 cơ sở hội. Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB đã triển khai tích cực đến hội viên xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung vào cây trồng, vật nuôi phù hợp địa phương. Trong 5 năm qua (2014 - 2019), các cơ sở hội đã xây dựng mới 132 mô hình kinh tế giỏi, nâng tổng số mô hình kinh tế giỏi toàn hội lên 617. 


Mô hình trồng chanh tứ mùa của CCB Nguyễn Văn Đức (thứ 2 bên trái),
thôn Khánh Xuân, xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Đồng chí Doãn Mạnh Tẫn, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thành cho biết: Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, các chi hội đã định hướng để hội viên phát triển kinh tế; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn về phát triển kinh tế, chuyển giao KHKT trong sản xuất. Đặc biệt, khuyến khích hội viên tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP). Qua đó, hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống cây mới về trồng, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Đến nay, Hội CCB xã Tân Thành đã xây dựng được 20 mô hình kinh tế giỏi, 1 tổ trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP, 1 HTX sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hội CCB xã Hùng Đức đã vận động hội viên phá bỏ vườn tạp trồng các loại cây ăn quả là thế mạnh của địa phương. Chủ tịch Hội CCB xã Hùng Đức Hoàng Văn Sơn cho biết: Hội viên CCB xã đa phần là người dân tộc thiểu số. Trước đây, một số hộ hội viên còn bỏ hoang hóa đất vườn hoặc trồng cây có giá trị kinh tế thấp, không hiệu quả. Thực hiện chủ trương phá bỏ vườn tạp trồng cây ăn quả của xã, Hội CCB đã rà soát số hộ hội viên có vườn tạp, đất ruộng 1 vụ, tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như bưởi, cam, chanh vào trồng. Đến nay, Hội CCB xã đã vận động được 57 hộ gia đình CCB có vườn tạp chuyển sang trồng cây ăn quả. CCB Nguyễn Văn Đức, hội viên CCB chi hội Khánh Xuân cho biết: “Gia đình tôi trước kia chỉ trồng sắn, ngô chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2013, 2014, tôi chuyển đổi diện tích đất sang trồng bưởi, cam, chanh... Hiện nay, tôi có 400 gốc chanh, 300 gốc bưởi diễn, bưởi da xanh, thu nhập từ cây ăn quả, ước đạt từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình tôi còn chăn nuôi lợn, gà thịt. Tổng các nguồn thu nhập của gia đình mỗi năm đạt trên 250 triệu đồng”. 

Chủ tịch Hội CCB huyện Hàm Yên Nguyễn Duy Sự cho biết, qua sự hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng phát triển kinh tế của các cấp Hội CCB và sự nỗ lực của các hội viên, chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa của Hội CCB trên địa bàn đã đạt kết quả khá rõ nét. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi trong CCB. Từ phong trào phát triển kinh kế, đời sống các gia đình hội viên được nâng lên rõ rệt. Số hộ hội viên nghèo giảm từ 21,3% năm 2016 xuống còn 3,4% năm 2019. Số hộ có mức sống khá, giàu tăng lên 65,4% (tăng 5,8% so với năm 2014). Trong 5 năm đã xóa được 56 nhà tạm, nhà dột nát của hội viên.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục