Tiếng việt | English

Hàm Yên có tân Chủ tịch UBND huyện

- Ngày 10-7, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Hà Phúc Phình, Bí thư Huyện ủy tặng hoa các đồng chí được miễn nhiệm và bầu các chức danh mới.

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng lương thực của huyện ước trên 25.400 tấn, đạt 47% kế hoạch năm; trồng và chăm sóc trên 7.000 ha cam, 2.100 ha chè, trên 470 ha mía và trồng mới trên 1.900 ha rừng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Thu ngân sách trên 43 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch...

6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển và giữ vững các thương hiệu Cam sành Hàm Yên; tăng cường phòng chống lụt bão, dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Huyện đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu một số chức danh. Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đạt 100%.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục