Tiếng việt | English

Hàm Yên nghiên cứu, chọn lọc giống cam sạch bệnh

TQĐT - Thực hiện Đề án Phát triển vùng sản xuất cây cam sành của tỉnh (giai đoạn 2014 - 2020), huyện Hàm Yên xác định một trong những khâu quan trọng của đề án là đưa giống cam sạch bệnh để nâng cao chất lượng cam. 

Cán bộ Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên ghép mắt cam sạch bệnh trong nhà lưới.

Để tuyển chọn giống cam sành đảm bảo chất lượng, thời gian qua UBND huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Cây ăn quả huyện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống. Trong đó thực hiện các mô hình theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển mô hình của giống cam sạch bệnh trồng trên đất chu kỳ II tại các xã: Phù Lưu, Minh Dân, Bạch Xa, Yên Lâm. Trên diện tích 8 ha, Qua theo dõi cam sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt việc áp dụng sản xuất giống cam sạch bệnh, sử dụng gốc ghép bằng cây chấp, mắt ghép từ vườn cây bố mẹ đã được bình tuyển và vi ghép làm sạch bệnh tại Viện Bảo vệ thực vật; được trồng trong nhà lưới chống côn trùng tại vườn ươm nhân giống cam sạch bệnh của Trung tâm Cây ăn quả.

Cùng đó, Trung tâm Cây ăn quả huyện đã phối hợp với Viện Nông hóa thổ nhưỡng Hà Nội nghiên cứu ảnh hưởng của phân ka ly đến năng suất chất lượng cam sành. Đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trồng thử nghiệm giống cam BH32 với diện tích 2 ha tại các xã: Yên Lâm, Yên Phú, Phù Lưu, Tân Thành. Xây dựng 2 mô hình sản xuất cam VietGAP với diện tích 10 ha tại các xã: Yên Phú, Tân Thành. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trồng thử nghiệm cam sành không hạt, cam mật không hạt 3 ha tại xã Yên Lâm, xã Tân Thành. 

Để cung cấp giống cho vụ trồng cam năm 2016, hiện nay cán bộ Trung tâm Cây ăn quả huyện Hàm Yên đang tiến hành chăm sóc cây giống theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo 100% cây giống xuất bán cho bà con trồng cam đạt tiêu chuẩn. Niên vụ năm nay, Trung tâm sẽ cung cấp từ 2 đến 3 vạn cây giống cho nhân dân đáp ứng nhu cầu trồng cam tại các xã nằm trong vùng quy hoạch, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cây giống đạt chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

Ngoài việc cung cấp giống cam sạch cho người dân, Trung tâm cử cán bộ tới các hộ trồng cam hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cam. Từ việc kiểm tra đào hố trồng cam, kiểm tra đất, mật độ trồng cho tới cách chăm sóc cam sao cho đúng kỹ thuật để cây cam phát triển đồng đều và chất lượng quả được nâng cao. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giống bằng phương pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng tạo cây sạch bệnh để sản xuất cây giống sạch bệnh trong nhà lưới hạn chế bệnh Greening và Tristeza trên cây cam. Hay việc tiếp tục theo dõi, đánh giá sinh trưởng, phát triển của giống cam sạch bệnh trồng trên đất chu kỳ II trên đất đã trồng cam chu kỳ I về khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt bệnh Greening và Tristeza đã giúp trung tâm tuyển chọn và đánh giá được khả năng chống chịu bệnh của cây giống, giúp người dân yên tâm khi phát triển diện tích cam trồng mới. 

Thực hiện đề án Phát triển vùng sản xuất cây cam sành của tỉnh, huyện Hàm Yên phấn đấu từ năm 2016 đến năm 2018 cung ứng 50.000 cây giống/năm, từ năm 2019 trở đi đảm bảo cung ứng 70.000 cây giống/năm theo kế hoạch trồng mới. UBND huyện chỉ đạo các xã có diện tích trồng cam trong quy hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hướng người dân sử dụng giống cam sành sạch bệnh đủ tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, không sử dụng các giống cây do người dân tự nhân giống bằng biện pháp chiết ghép mà không qua tuyển chọn. Đồng thời, huyện cũng hướng người dân áp dụng quy trình trồng mới, trồng lại theo kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt đối với những diện tích cam trồng trên đất chu kỳ 1 áp dụng trồng dầy, thâm canh cao để nhanh thu hồi vốn.      

  Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục