Tiếng việt | English

Hàm Yên phát triển vùng nguyên liệu mía

TQĐT - Theo Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, hiện nay, bà con nông dân huyện Hàm Yên vẫn đang tiếp tục thu hoạch mía nguyên liệu cho kỳ nhập mía cuối cùng vào giữa tháng 3. Vụ mía năm 2015 - 2016, tổng diện tích mía toàn huyện là 1.065 ha, sản lượng mía ước tính hơn 58.970 tấn, năng suất bình quân 56,57 tấn/ha. Năm 2016, huyện Hàm Yên có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía là 1.161ha, phấn đấu đưa năng suất mía đạt trên 60 tấn/ha, sản lượng đạt trên 72.000 tấn.

Gia đình anh Đặng Văn Nam, thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh thu hoạch mía nguyên liệu.

Để đảm bảo kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu của toàn huyện năm 2016 là 1.161 ha, trong đó trồng mới 250 ha, trồng lại 250 ha, chăm sóc mía lưu gốc 661 ha, Công ty CP mía đường Sơn Dương chủ động bố trí 3 máy làm đất 70% diện tích được làm đất bằng cơ giới, sản xuất, cung ứng trên 11.000 tấn phân bón tại các địa bàn. Về giống và vật tư, Công ty CP mía đường Sơn Dương đưa các giống mía có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo đủ số lượng, cung ứng kịp thời vụ cho trồng mới, trồng lại, tránh tình trạng thiếu giống cục bộ. Ban chỉ đạo phát triển vùng mía nguyên liệu của huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc mía nguyên liệu, đồng thời lựa chọn chủng loại phân chuyên dùng cho mía của các công ty phân bón có uy tín để cung ứng cho người trồng mía. Trong đó, chú trọng đến phân hữu cơ vi sinh dùng cho bón lót trồng mới và các loại phân NPK có hàm lượng kali cao để bón thúc, nhằm tăng khả năng tích lũy đường, tăng năng suất, chống đổ, hạn chế rệp cho cây mía. 

Là nơi có diện tích trồng mía lớn nhất huyện, xã Bình Xa phấn đấu đưa diện tích trồng mía trong toàn xã đạt 332 ha năm 2016, trong đó diện tích trồng mới 42 ha, trồng lại 75,4 ha và chăm sóc mía lưu gốc 214,6 ha. Thời điểm này, bà con nông dân đang nhanh chóng thu hoạch mía nguyên liệu, đồng thời tập trung thu dọn, làm cỏ, chăm sóc, dặm những diện tích mía lưu gốc bị mất khoảng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng, chăm sóc và thu hoạch mía còn rất hạn chế, chưa triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thâm canh mía năng suất cao. Diện tích trồng mía trên địa bàn huyện còn manh mún, nhỏ lẻ, người dân chủ yếu lao động thủ công do vậy tốn nhiều công lao động làm cho chi phí sản xuất tăng, hiệu quả kinh tế giảm; việc gắn kết, phối hợp trong công tác khuyến nông còn chậm, công tác kiểm tra sâu bệnh chưa thường xuyên dẫn đến diện tích mía bị sâu bệnh phá hại còn nhiều.

Trước những khó khăn đó, Ban Chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu mía của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu. UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Công ty CP mía đường Sơn Dương và cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành rà soát diện tích đất có khả năng trồng mía, giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng thôn, đăng ký và ký hợp đồng. Đôn đốc bà con nông dân thu hoạch mía nguyên liệu, giải phóng đất, làm đất, chuẩn bị mía giống, vật tư và phân bón. Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với Công ty tuyên truyền cơ chế chính sách của công ty, hướng dẫn nhân dân đăng ký, phổ biến kỹ thuật trồng, thâm canh mía và hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.      

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục