Tiếng việt | English

HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX họp kỳ thứ nhất

TQĐT - Ngày 16-6, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự.

Đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Công Thơ​, Chủ tịch HĐND
huyện Hàm Yên khóa mới, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã bầu ông Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Yên khóa XVIII giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên khóa XVIII giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng các ban HĐND huyện; bầu các Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện, Hội thẩm nhân dân; thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp và chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của HĐND huyện; thông qua Tờ trình của UBND huyện về danh mục các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chương trình làm việc, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Tin, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục