Tiếng việt | English

Nhân Mục xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng tiêu chí nông thôn mới

TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Mục (Hàm Yên) đang nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Trong xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Vịnh, xã gặp nhiều khó khăn do diện tích quy hoạch không đủ theo quy định. Trước thực tế này, chính quyền địa phương đã vận động người dân hiến, đổi đất với tổng diện tích là hơn 500 m2. Đi đầu trong công tác này là Chủ tịch UBND xã Đinh Hồng Phi hiến, đổi 328 m2 đất; 3 gia đình khác hiến, đổi tổng hơn 200 m2 là ông Đinh Văn Đồi, ông Đàm Kim Ngô, thôn Đồng Vịnh và ông Nguyễn Văn Hậu, thôn Đồng Cọ. Cách làm này cho thấy xã Nhân Mục đã linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể của người dân, khai thác hiệu quả nguồn lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao...


Một đoạn đường nội đồng thôn Đồng Cọ đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Qua hơn 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Nhân Mục đã đạt được 10/19 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh được đầu tư ngày càng khang trang. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt 80%; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Hệ thống đường giao thông được sửa chữa, nâng cấp với gần 9 km đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa, hiện xã đang tiếp tục thi công 0,8 km. 

Để hoàn thành tiêu chí về giao thông, UBND xã tổ chức huy động mọi nguồn lực để xây dựng, phấn đấu trong năm 2018 nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% các tuyến đường trục xã, liên xã đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải. Trong năm 2017, xã đã kiên cố hóa được 1.970 m kênh mương nội đồng bằng cấu kiện đúc sẵn, nâng cấp một phai tại thôn 11 từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, góp phần hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, chính quyền xã đã tập trung mọi nguồn lực từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... Năm 2018, xã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vốn từ các chương trình, dự án là gần 16 tỷ đồng và huy động được vốn nhân dân đóng góp là 540 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí còn lại. 

Hết quý I - 2018, xã Nhân Mục (Hàm Yên) hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 9 tiêu chí còn lại bao gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường và tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật được xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Chủ tịch UBND xã Đinh Hồng Phi cho biết: Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong xã, có thể nói Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo cho Nhân Mục một diện mạo mới, không chỉ khang trang về hạ tầng mà đời sống kinh tế của nhân dân cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đây chính là những cơ sở vững chắc để Nhân Mục vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục