Tiếng việt | English

Hàm Yên vào vụ ép mía đường 2016 - 2017

TQĐT - Niên vụ mía 2016 - 2017, toàn huyện Hàm Yên đã trồng được trên 1.070 ha, trong đó diện tích trồng mới 126,3 ha, diện tích trồng lại 75,7 ha, ...

Hàm Yên đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Với phương châm “Doanh nghiệp, hợp tác xã là động lực cho sự phát triển”, huyện Hàm Yên có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho doanh ...

Hàm Yên xây dựng đời sống văn hóa

TQĐT - Hàm Yên có nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày sinh sống. Trước đây, tại một số thôn, bản còn khá nhiều tập tục lạc hậu, ảnh hưởng xấu ...

Nâng cao giá trị Cam Sành Hàm Yên

TQĐT - Thương hiệu Cam Sành Hàm Yên nổi tiếng đã từ lâu. Để giữ vững thương hiệu này, những năm gần đây, người trồng cam Hàm Yên đã tập trung trồng ...

Hướng tới thương hiệu cá Chiên Thái Hòa

TQĐT - Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa (Hàm Yên) mới được thành lập từ tháng 3-2015. Tuy tuổi Hợp tác xã trẻ, nhưng con đường, ...

Tăng cường phòng bệnh cho vật nuôi

TQĐT - Thời điểm này, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tập trung tái đàn vật nuôi, nhất là gà, vịt và lợn để kịp phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu ...

Hàm Yên sản xuất cam an toàn

TQĐT - Huyện Hàm Yên hiện có 30,7 ha cam trồng theo hướng an toàn VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, người dân đã chủ động đăng ký tham ...

Tin xem nhiều