Tiếng việt | English

Hàm Yên phát triển bền vững kinh tế rừng

TQĐT - Đề án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp được huyện Hàm Yên triển khai thực hiện tại 17 xã, thị trấn. Sau 6 năm thực hiện đã góp phần ...

Hàm Yên phát triển hạ tầng nông thôn

TQĐT - Phát triển hạ tầng nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện Hàm Yên đã huy động mọi nguồn ...

Tin xem nhiều