Tiếng việt | English

Chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp ở Lâm Bình: Hướng đến 100% bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

- Với phương châm đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, Đảng bộ huyện Lâm Bình đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các thành viên Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến vào nội dung văn kiện
đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ đầu tiên (2015 - 2020) của Đảng bộ huyện từ sau khi thành lập huyện. Theo đó, để có những đánh giá cụ thể, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của đảng bộ huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn các ngành chức năng đánh giá các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở đó tổng kết việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của đảng bộ  từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban ngay sau khi thành lập đã tiến hành họp, quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ công tác, bao gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, duyệt báo cáo chính trị, cho ý kiến về phương án nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Các cấp ủy cơ sở đã bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Các xã cũng đã chủ động lựa chọn các công trình của xã và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, bản xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đảng bộ xã Khuôn Hà được Đảng bộ huyện Lâm Bình chọn làm đơn vị đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội các đảng bộ cơ sở còn lại. Đồng chí Chẩu Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm vừa là vinh dự, đồng thời cũng đặt ra nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi đảng ủy và các đảng viên trong đảng bộ tập trung cao độ tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của huyện đề ra. Tinh thần chung của đảng bộ là tập trung cao trong công tác chỉ đạo, phát huy tính chủ động, khoa học, chặt chẽ, bám sát thực tế và các nội dung kế hoạch tổ chức đại hội đề ra.

Điểm nhấn quan trọng trong công tác chuẩn bị đại hội ở Lâm Bình là việc lựa chọn nhân sự vào cấp ủy khóa mới. Theo đó, huyện Lâm Bình hướng đến mục tiêu 100% bí thư cấp ủy tại các đảng bộ xã không phải là người địa phương. Thực hiện mục tiêu này, trong tháng 10-2019 vừa qua, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 10 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình chia sẻ: Đây là đợt điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đông nhất từ khi thành lập huyện đến nay nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong quá trình thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình tính toán, cân nhắc, bố trí, sắp xếp đảm bảo sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý còn tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách qua môi trường thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.               

   Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục