Tiếng việt | English

Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở Lâm Bình

TQĐT - Trong những năm đầu thành lập, huyện Lâm Bình gặp nhiều khó khăn trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân do điều kiện cơ sở vật chất của huyện chưa đảm bảo, đội ngũ cán bộ các phòng, ban của huyện còn thiếu, chưa được kiện toàn.

Quy trình xử lý các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân thường mất rất nhiều thời gian. Cán bộ phụ trách “một cửa” kiêm nhiệm. Cán bộ của các phòng chức năng tiếp nhận hồ sơ rồi mang về xử lý. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm, sai sót hồ sơ của người dân.

Từ tháng 4-2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của huyện đã đi vào hoạt động, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng. UBND huyện phân công 6 công chức trực tiếp thay phiên nhau trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để giải quyết việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định. Qua đánh giá của Đoàn công tác kiểm tra Bộ Tài chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ điều kiện theo tiêu chuẩn. Người dân tới giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính đều được cán bộ tiếp đón một cách cởi mở. Các cá nhân, tổ chức đến giao dịch đều được bố trí ghế ngồi đợi, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tường tận về quy trình giải quyết các thủ tục.


Người dân được giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
UBND huyện Lâm Bình.

Chị Quan Thi May, xã Phúc Yên (Lâm Bình) đến làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho biết, chị đến thực hiện chứng thực về đất đai để vay vốn ngân hàng làm ăn. Nếu như trước đây thường phải để lại hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, thường đến cả tuần thì nay chỉ cần chờ và được lấy ngay trong buổi sáng. Chị rất mừng về sự thay đổi tại đây.

Hiện trên địa bàn huyện có 8/8 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã được bố trí phòng làm việc và trang thiết bị cần thiết cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã thực hiện thường xuyên việc cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao trên Trang thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, UBND xã. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND xã được trang bị máy tính có kết nối Internet phục vụ công việc. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có sử dụng hòm thư điện tử công vụ (@tuyenquang.gov.vn) vào trao đổi công việc chuyên môn thường xuyên, liên tục.Để nâng cao chất lượng thực thi công vụ cũng như liên tục cập nhật, công khai các thông tin, quy định về các thủ tục hành chính, huyện đã nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện thành Cổng thông tin điện tử (http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/) ​và Trang văn bản điện tử huyện (http://vanbanlambinh.tuyenquang.gov.vn/); tin, bài và văn bản điện tử được cập nhật thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, UBND huyện đã ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành vào công việc chuyên môn. UBND huyện đã tổ chức xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động với 13 lĩnh vực và đang thực hiện đúng theo quy trình, đảm bảo hiệu quả. 

Với nhiều giải pháp tích cực, công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Lâm Bình có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 35.000 hồ sơ của cá nhân, tổ chức, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Huyện vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện lộ trình cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục