Tiếng việt | English

Đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn ở Lâm Bình

TQĐT - Thời gian qua, Điện lực Na Hang (quản lý khu vực huyện Lâm Bình) đã tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng mới hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn, cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc bàn giao, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý, đến nay Điện lực Na Hang, phụ trách huyện Lâm Bình đang quản lý vận hành 118,653 km đường dây trung thế 35 kV, 158,639 km đường dây hạ thế 0,4 kV, 60 trạm biến áp phân phối có dung lượng 7.335 kVA, với 8.348 khách hàng đang sử dụng điện. Hiện toàn huyện có 95,81% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 


Điện lưới quốc gia đã được xây dựng, truyền tải tới người dân thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập (Lâm Bình).

Do tiếp nhận đồng loạt cùng thời điểm tại địa bàn các xã, với hệ thống lưới điện xây dựng đã xuống cấp, không được duy tu, sửa chữa nên việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ tổn thất điện năng cao, chất lượng điện không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất. Vì vậy, Điện lực Na Hang đã huy động mọi nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống các cấp điện áp. 

Trong năm 2017, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện tại địa bàn huyện Lâm Bình trên 5,1 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng 2,267 km đường dây 35 kV và 0,4 kV và 1 trạm biến áp 50 kVA tại thôn Nà Thếm, xã Khuôn Hà với tổng kinh phí đầu tư 2,03 tỷ đồng. Sửa chữa lớn đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Thượng Dương và trạm biến áp Vũ Tiên, xã Thổ Bình, với tổng mức kinh phí đầu tư 3,163 tỷ đồng. Chất lượng điện áp ngày càng ổn định, không còn tình trạng thiếu điện, cắt điện trong những ngày cao điểm mùa hè. Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ còn duy nhất 2 thôn Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên là chưa có điện lưới, nâng tỷ lệ số thôn có điện lưới 75/77 thôn.

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho bà con nhân dân 2 thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập có tổng chiều dài trên 7.000 m đường dây 35 kV và 2 trạm biến áp 75 kVA đặt tại trung tâm 2 thôn, trong đó có trên 4.000 m đường dây 0,4 kV hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2017 không chỉ có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số của 2 thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống.

Trong năm 2018, huyện Lâm Bình sẽ được đầu tư trên 11 tỷ đồng để nâng cấp đường dây 35 kV, 0,4 kV và trạm biến áp cấp điện cho thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang; thôn Nà Vài, xã Thổ Bình; thôn Tát Ten, xã Bình An, với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng; sửa chữa lớn đường dây hạ áp thuộc Trạm biến áp UBND xã Bình An và Trạm biến áp Nà Khà, xã Lăng Can với tổng kinh phí đầu tư khoảng 5,8 tỷ đồng. Huyện sẽ được xây dựng mới 15,1 km dây 35 kV, 0,4 kV và 2 trạm biến áp cấp điện cho nhân dân thôn Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên. 

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục