Tiếng việt | English

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Lâm Bình

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Một phiên giao dịch của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
huyện Lâm Bình tổ chức tại xã Lăng Can (Lâm Bình).

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình  khẳng định, thực hiện Chỉ thị 40, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn; yêu cầu ban quản lý tổ thực hiện nghiêm túc quy định về việc bình xét công khai khi vay vốn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

Đến nay, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách qua các năm trên địa bàn huyện Lâm Bình đạt 331,5 tỷ đồng với 13.526 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo 6.105 lượt, 175 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 1.290 lượt, 47,7 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.546 lượt, 43,1 tỷ đồng; cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.889 lượt hộ vay, 18,3 tỷ đồng; cho vay các xã xây dựng nông thôn mới hơn 73 tỷ đồng...

Nhiều hộ dân ở Lâm Bình sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã thoát nghèo. Anh Giàng A Cồ, thôn Nà Coóc, xã Bình An được vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi nhốt trâu vỗ béo. Hiện nay, gia đình anh nuôi nhốt từ 6 đến 10 con trâu. Sau 1 đến 2 tháng nuôi vỗ béo, khi xuất bán cho thu lãi khoảng 2 triệu đồng/con và trở thành hộ có thu nhập khá trong thôn. Còn hộ anh Ma Văn Trọng, thôn Chẩu Quân, xã Bình An được vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư nuôi trâu, đến nay anh có 3 con trâu, gia đình anh đã thoát nghèo năm 2014.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường khai thác các nguồn vốn, chú trọng hướng dẫn sử dụng vốn tín dụng chính sách chặt chẽ và có hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục