Tiếng việt | English

Khuôn Hà đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

TQĐT - Xã Khuôn Hà (Lâm Bình) là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ đó, đời sống mọi mặt của người dân ngày càng được nâng lên.

Đồng chí Chẩu Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà cho biết, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, tiêu chuẩn, ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện phong trào đến nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới những hình thức đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt xóm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến phong trào tới các hội viên, đoàn viên và nhân dân. Hội Phụ nữ gắn với phong trào “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Cựu chiến binh gắn với phong trào “CCB gương mẫu”…


Nhà văn hóa thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà mới được xây dựng và sử dụng trong năm 2017.

Thôn Nà Hu hiện có 74 hộ dân, trên 330 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. So với trước đây, đời sống của bà con trong thôn hiện đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24 hộ đầu năm 2016 đến đầu 2018 còn 6 hộ, số hộ có mức sống khá giàu chiếm gần 40%, có 90% hộ dân có xe máy, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn hiện đại; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm... Đặc biệt, nhiều hộ trong thôn đã hiến đất để làm nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương nội đồng như: Hộ ông Nguyễn Viết Râm, Cháng A Lỳ, bà Vi Thị Tích… Bà Vi Thị Tích, thôn Nà Hu tâm sự, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình bà đã hiến 400 m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa thôn, gần 100 m đất ruộng để làm đường nội đồng… Qua đó, đã góp phần cùng với xã chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, MTTQ, các đoàn thể xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Chị Nông Thị Hòa, thôn Nà Muông chia sẻ, với nguồn vốn và diện tích sẵn có, gia đình chị đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện gia đình chăn nuôi trên 40 con lợn đen, phát triển đàn dê, bò và chăn nuôi cá. Mỗi năm thu lãi gần 200 triệu đồng.

Từ việc triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2017, xã có 9/12 thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; 653/795 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 81,8%; 12/12 thôn có nhà văn hóa đã được kiên cố; 636 hộ có nhà ở kiên cố và nhà gỗ bền chắc, chiếm 80%... Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục