Tiếng việt | English

Khuôn Hà gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Là một trong 7 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 của tỉnh, bức tranh nông thôn mới xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đang hiện hữu từng ngày. Đến nay, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

 Nhà văn hóa xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đang được đầu tư xây dựng.

Bước vào xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 2/19 tiêu chí, thế nhưng với cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Khuôn Hà đang hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Để tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Khuôn Hà đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Xã Khuôn Hà đã làm tốt việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đã có nhiều hộ dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, đường bê tông nông thôn, trạm điện với trên 30.000 m2 đất. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Vân Phúc Hà, thôn Ka Nò; ông Nông Văn Thạch, thôn Nà Muông hiến đất xây dựng nhà văn hóa; ông Hoàng Văn Sửu, thôn Nà Thom hiến đất làm sân vận động. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân, đến nay Khuôn Hà đã hoàn thành 6,101 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông hóa hơn 3,5 km đường nội đồng...

Xã phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, xây dựng cơ cấu mùa vụ hợp lý; thực hiện hiệu quả các dự án được triển khai tại địa phương như dự án chăn nuôi vịt lấy trứng, dự án chăn nuôi lợn đen, dự án chăn nuôi bò theo nguồn vốn 135... Bước đầu các dự án đã cho hiệu quả, góp phần giải quyết thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân.  Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã liên tục tăng qua các năm, tính đến tháng 11 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,9 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, còn 4 tiêu chí là điện, thông tin và truyền thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường thì vẫn còn một vài chỉ tiêu chưa đạt chuẩn. Hiện nay, 12/12 thôn đã có nhà văn hóa nhưng 10/12 thôn nhà văn hóa chưa có các công trình vệ sinh, 12/12 thôn chưa có nhà để xe, 2 nhà văn hóa thôn chưa có tường rào và cổng, 7 nhà chưa được cấp trang thiết bị. 

Đồng chí Chẩu Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà cho biết, thời gian không còn nhiều, để hoàn thành các tiêu chí khó, nhất là cơ sở vật chất văn hóa, xã sẽ linh hoạt nguồn từ xã hội hóa và vận động nhân dân cùng đóng góp để hoàn thành tiêu chí này. UBND xã tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất và tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình...; quyết tâm cán đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục