Tiếng việt | English

Lâm Bình bảo vệ, tu sửa và xây dựng các công trình thủy lợi

TQĐT - Đến cuối tháng 3-2016, huyện Lâm Bình có 154 công trình, trong đó có 10 hồ chứa, 73 đập xây, 4 rọ thép, 67 công trình tạm. Tổng chiều dài kênh mương là 254,9 km, gồm kênh xây 186,9 km, kênh đất 68,0 km, tỷ lệ cứng hóa đạt 73,3%. Các công trình trên đảm bảo cung cấp nước tưới cho hơn 2.548 ha, gồm 2.452 ha lúa (2 vụ), thủy sản 18,916 ha, còn lại rau màu vụ đông.

Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Hải, tiêu chí thủy lợi được đánh giá là một trong những tiêu chí làm động lực, đòn bẩy cho nhiều tiêu chí khác. Thế nhưng đây lại là một tiêu chí khó đối với huyện bởi yêu cầu kinh phí đầu tư lớn, trong khi nguồn lực của địa phương hạn hẹp. Trước những khó khăn đó, huyện Lâm Bình xác định: Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thì phải dựa vào nội lực của dân và cộng đồng. 


Bà con thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà (Lâm Bình) xây kênh mương bằng bê tông đúc sẵn. 

Kết quả, giai đoạn 2010 - 2015, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi trên địa bàn huyện đạt 47 tỷ đồng. Trong đó, vốn lồng ghép các chương trình, dự án gần 38 tỷ đồng, vốn từ chương trình nông thôn mới hơn 9 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp 163 triệu đồng. Từ nguồn vốn huy động được, huyện đã đầu tư nâng cấp 27 công trình đầu mối và kiên cố hóa 31 km kênh mương cho các xã trên địa bàn huyện. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đã tiết kiệm được nguồn nước tưới, người dân sản xuất nông nghiệp tiết kiệm thời gian đẩy mạnh sản xuất, góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng năng suất, chất lượng cây trồng... 

Chủ tịch UBND xã Phúc Yên - anh Triệu Xuân Cản cho biết, những năm đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Nhưng được sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Nhà nước cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân cùng thực hiện. Hết năm 2015 tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa gồm kênh chính, kênh nội đồng của xã đã đạt khoảng 40%. Năm 2016, theo kế hoạch, xã phấn đấu kiên cố hóa thêm 15 km kênh mương. Hiện nay xã đang tích cực rà soát, kiểm tra hệ thống kênh mương, tuyên truyền vận động bà con hiến đất trên những tuyến kênh mương dự kiến xây dựng; vận động bà con đóng góp ngày công lao động để khi có nguồn ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước là có thể bắt tay vào xây dựng ngay. 

Hết năm 2015, trên địa bàn huyện Lâm Bình có 6/8 xã đạt tiêu chí thủy lợi gồm: Thượng Lâm, Hồng Quang, Khuôn Hà, Lăng Can, Thổ Bình và Bình An. Để đạt được kết quả này, huyện đã có nhiều giải pháp thực hiện quyết liệt, chỉ đạo các xã rà soát các công trình thủy lợi, kênh mương trọng điểm cần đầu tư xây dựng để đảm bảo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện có phương án, kế hoạch ưu tiên nguồn lực huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm trước. Từ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí của tỉnh những công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn huyện được nâng cấp, cải tạo, duy tu bảo dưỡng. UBND huyện chỉ đạo các xã có kế hoạch tích trữ nước vào hệ thống hồ, đập trên địa bàn. Đồng thời phân công cán bộ thường xuyên thăm đồng, đánh giá nhu cầu nước, theo dõi các công trình thủy lợi trên địa bàn và tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, có ý thức giữ gìn các công trình thủy lợi không vứt rác bừa bãi ra đồng ruộng và hệ thống kênh mương…

Hiện nay, từ nguồn ngân sách của tỉnh trên địa bàn huyện Lâm Bình đang thực hiện thí điểm mô hình kênh mương đúc sẵn tại thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà với tổng chiều dài 961 m có tổng kinh phí là hơn 985 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp công lao động. Công nghệ mới này giảm được ngày công lao động, thuận tiện cho việc nạo vét mương sau mỗi mùa vụ, giảm chi phí, giảm chất thải trong quá trình nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương trên các cánh đồng. Cùng với đó huyện tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp 7 công trình đầu mối và kiên cố hóa kênh mương. Lâm Bình phấn đấu trong năm nay có thêm xã Phúc Yên đạt tiêu chí về thủy lợi. 

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục