Tiếng việt | English

Lâm Bình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ

TQĐT - Hiện nay, huyện Lâm Bình có 817 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 166 cán bộ cấp xã. Đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc và giúp cán bộ trưởng thành qua những vị trí khác nhau, huyện luôn chú trọng đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tính dân chủ, khách quan.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển, điều động 162 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại 26 cán bộ.

Cán bộ xã Xuân Lập (Lâm Bình) trao đổi công tác quản lý địa bàn.

Đồng chí Quan Văn Tần, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống và sự tín nhiệm. Trước khi có quyết định bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, Ban Thường vụ Huyện ủy đều chỉ đạo các cơ quan chức năng như Công an huyện, các cơ quan liên quan đến vị trí công việc được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử để thẩm định về tiêu chuẩn chính trị và có kết luận cụ thể về nhân sự được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử.

Tháng 5 - 2017, Huyện ủy đã ra quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm một số chức danh như lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Đồng chí Chẩu Văn Huấn, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được luân chuyển sang làm Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, được phân công công tác ở vị trí mới, là niềm vinh dự. Trên cương vị mới, anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập để làm tốt chức trách, nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng cán bộ, cải cách thủ tục hành chính.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã cử đi đào tạo chuyên môn 12 người, trong đó có 5 người đi đào tạo trên đại học và 7 người đào tạo trình độ đại học; 199 người được đào tạo lý luận chính trị (cao cấp, cử nhân 28 người; trung cấp 171 người); bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính 9 người, chương trình chuyên viên 131 người. Huyện cũng cử 364 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nghiệp vụ khác cho 364 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Anh Trần Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Hà cho biết, năm 2017 được Huyện ủy cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Được huyện tạo điều kiện đi học, anh sẽ nghiên cứu, học tập hoàn thành tốt khóa học. Đồng thời cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc chỉ đạo, vận động nhân dân phát huy mọi nguồn lực đảm bảo xã về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Huyện Lâm Bình đang tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận giai đoạn 2020 - 2025. Để làm tốt công tác này, hằng năm huyện tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, theo sát sự phát triển của cán bộ, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, không có triển vọng phát triển, phát hiện bổ sung những nhân tố mới có triển vọng phát triển.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục