Tiếng việt | English

Lâm Bình huy động sức dân xây dựng nhà văn hóa

TQĐT - Mặc dù khan hiếm vật liệu xây dựng như cát sỏi, việc vận chuyển các cấu kiện đến địa bàn huyện khó khăn nhưng với sự chung sức, đồng lòng, chính quyền và nhân dân, huyện Lâm Bình đã hoàn thành thêm nhiều nhà văn hóa mới ở các thôn, bản. Từ đó, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Nhà văn hóa thôn Nà Mèn, xã Lăng Can (Lâm Bình) được xây dựng khang trang đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân trong thôn.

Ở  xã Khuôn Hà, việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều hộ dân. Đến nay, xã hoàn thành xây mới 6 nhà văn hóa, nâng tổng số nhà văn hóa hiện có là 12/12 thôn bản. Ngoài số tiền đầu tư của Nhà nước, nhiều hộ dân trong xã đã ủng hộ bằng ngày công, một số hộ dân sẵn sàng hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn. Tiêu biểu như hộ ông Nông Văn Sương ở thôn Nà Muông hiến trên 600 m2, ông Đặng Đình Sôi thôn Nà Hu hiến 450 m2, ông Vân Phúc Hà hiến trên 500 m2

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, địa hình đi lại còn khó khăn nhưng trong 2 năm qua, xã Phúc Yên đã huy động sức dân để thực hiện mục tiêu chung xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên. Thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nên trong quá trình triển khai nhân dân được tham gia bàn bạc, giám sát để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và nhân dân đóng góp được sử dụng đúng mục đích. 

Theo thống kê của UBND huyện, đến nay đã có hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn sân thể thao và khuôn viên; nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện đã ủng hộ tiền và vật liệu xây dựng. Cụ thể, tại xã Phúc Yên có 6 hộ gia đình hiến 1.657 m2 đất, xã Lăng Can có 3 hộ gia đình hiến 734,6 m2 đất, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xây dựng Tân Thành, tỉnh Hòa Bình ủng hộ xã Khuôn Hà 10 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa...

Bà Hoàng Thị Chung ở thôn Đon Bả, xã Lăng Can nói, sau khi được nghe cán bộ thôn tuyên truyền về xây dựng nhà văn hóa, gia đình bà đã họp quyết định hiến 450 m2 đất để mở rộng diện tích xây dựng nhà văn hóa của thôn cho khang trang, rộng rãi. Trong thôn còn có 2 hộ nữa hiến hàng trăm m2 đất là hộ ông Nguyễn Văn Nhún và hộ bà Nguyễn Thị Điệu, nhiều hộ khác sẵn sàng đóng góp ngày công lao động và vật liệu để nhà văn hóa sớm hoàn thành.

Trong giai đoạn 2016 -2020, huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng 23 nhà văn hóa thôn, bản gắn sân thể thao và khuôn viên. Hết năm 2017, huyện đã thực hiện xây dựng được 15 nhà. Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã về lập trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn sân thể thao và khuôn viên, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục