Lâm Bình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng

TQĐT - Từ những khu rừng phòng hộ được giao nhận khoán, bảo vệ, chăm sóc, các hộ dân huyện Lâm Bình đã kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng đến rừng, đem lại nguồn thu nhập khá.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 187 tổ chức, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ. Trong đó, có 79 hộ thuộc 3 xã Phúc Yên, Khuôn Hà, Thượng Lâm nhận khoán bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế tại khu vực hồ sinh thái Na Hang. 


Ông Triệu Văn Tiến, thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên nuôi trâu dưới tán rừng phòng hộ.

Bà Hoàng Thị Ngần, thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà cho biết, năm 2014 gia đình bà nhận giao khoán 42,48 ha rừng phòng hộ kết hợp chăn nuôi trên 500 con vịt siêu trứng trên khu vực Hồ sinh thái Na Hang. Hiện nay, mỗi ngày gia đình bà thu được gần 400 quả trứng, giao bán cho các cửa hàng tạp hóa ở các xã Lăng Can, Khuôn Hà, Thượng Lâm. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi vịt của gia đình bà Ngần từ 7 đến 9 triệu đồng/tháng. Cùng với việc chăn nuôi vịt, tận dụng điều kiện lợi thế của khu vực hồ, gia đình bà còn khai thác thủy sản tôm, cá bán cho các thương lái để tăng thu nhập. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu về gần 100 triệu đồng.

Gia đình ông Triệu Văn Tiến, thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên cũng nhận giao khoán 10 ha rừng phòng hộ kết hợp chăn nuôi 5 con trâu và nuôi 12 đàn ong. Mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông cho thu lãi trên 70 triệu đồng.

Sau nhiều năm thực hiện việc khoán bảo vệ rừng phòng hộ lưu vực Hồ sinh thái Na Hang cho các tổ chức, cá nhân đã huy động được sự tham gia của nhân dân địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn tình trạng xâm lấn, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, khai thác rừng trái phép. Qua đó, đã tạo cảnh quan phát triển dịch vụ du lịch tại khu vực Hồ sinh thái Na Hang và tiết kiệm ngân sách nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, để chính sách giao khoán bảo vệ rừng ngày càng phát huy hiệu quả, huy động được nguồn lực của người dân trong việc bảo vệ và phát triển vốn rừng, thời gian tới, các cơ quan liên quan của huyện cần tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, nhóm hộ, tổ chức nhận khoán; tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng; đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đến người dân, đặc biệt là các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục