Lâm Bình tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm

- Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng luôn được huyện Lâm Bình quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất, nhân lên niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Bình cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban kiểm tra hai cấp huyện Lâm Bình đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp với tình hình của địa phương có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Trong đó, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường KTGS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Bình rà soát kết quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát một số lĩnh vực.

Trong năm 2019 và quý I năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 63 lượt tổ chức đảng và 10 lượt đảng viên, giám sát 65 lượt tổ chức đảng, 15 đảng viên. Kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng xác định rõ các nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS theo chuyên đề, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung KTGS theo chuyên đề tập trung ở một số lĩnh vực, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ...

Đơn cử như việc kiểm tra thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình về tăng cường công tác lãnh đạo quản lý đất đai tại một số cấp ủy Đảng cho thấy ở một số địa phương thực hiện còn hạn chế. Công tác giải quyết các vụ vi phạm về quản lý đất đai chưa quyết liệt, thiếu chặt chẽ, không dứt điểm. Việc sửa chữa sai lệch thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp thời. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích; mua bán, chuyển nhượng đất không đúng quy định; lấn chiếm hành lang đường bộ… Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm tra.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra  khi có dấu hiệu vi phạm với 1 đảng ủy viên thuộc một đảng bộ cơ sở. Nội dung kiểm tra là việc đảng viên vay của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn với số tiền lớn, đến nay đã quá hạn nhưng chưa trả được, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ủy ban Kiểm tra đang hoàn tất các thủ tục, xem xét mức độ vi phạm để thi hành kỷ luật.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, Huyện ủy Lâm Bình tiếp tục chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong lãnh, chỉ đạo nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả rõ nét các cuộc KTGS, thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục