Lâm Bình xây dựng hạ tầng để đẩy mạnh phát triển kinh tế

- Lâm Bình là huyện mới được thành lập từ năm 2011. Chính vì vậy, việc quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định là 1 trong 3 khâu đột phá quan trọng nhằm từng bước đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.


Tuyến đường Lăng Can - Xuân Lập (Lâm Bình) đang gấp rút hoàn thiện.

Để thực hiện khâu đột phá này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư như: Xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm; trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; nhà lớp học; nhà văn hóa gắn với sân thể thao; công trình thủy lợi...

Trong quá trình thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Lâm Bình luôn ưu tiên dành nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đến nay, huyện đã kiên cố hóa được gần 200 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, kiên cố hóa trên 54 km đường trục xã, 88 km đường trục thôn, 4,4 km đường ngõ xóm và trên 44 km đường giao thông nội đồng. Riêng trong năm 2019, đã kiên cố hóa gần 12 km kênh mương nội đồng và hoàn thành 100% kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nội đồng. Có được kết quả đó, ngoài việc thực hiện có hiệu quả nguồn vốn, huyện Lâm Bình còn tích cực vận động nhân dân hiến đất và tham gia đóng góp ngày công lao động. Huyện cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, đề án giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2018 - 2020, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019. 

Mục tiêu đến năm 2020, huyện phấn đấu trung tâm huyện đạt đô thị loại V. Đến nay, theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định về việc phân loại đô thị đã đạt 76,75/100 điểm. Huyện đã tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở tại xã Lăng Can, nơi đặt trụ sở các cơ quan cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội của huyện. Ông Chẩu Đình Chuyên, Chủ tịch UBND xã Lăng Can cho biết, năm 2018, xã Lăng Can đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận về đích nông thôn mới. Đời sống nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, về cơ bản, đến nay đã đạt các tiêu chí để trở thành đô thị loại V. 

Cùng với việc phát triển hạ tầng kinh tế, huyện Lâm Bình đã chú trọng phát triển hạ tầng xã hội. Giáo dục được tập trung đầu tư, trường, lớp học được đầu tư xây dựng, chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cơ sở vật chất theo tiêu chí trường chuẩn để tạo bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Năm học 2019 - 2020, toàn huyện xây mới 55 phòng học, 2 nhà hiệu bộ mầm non, 4 phòng học chức năng mầm non, 10 phòng ở bán trú, 9 công trình nhà vệ sinh, sửa chữa 17 nhà vệ sinh, 2 công trình nước sạch, 2 nhà lớp học, 1 bếp ăn cho trẻ với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng. Duy trì 8/8 xã đạt chuẩn giáo dục mầm non. Ngoài ra, huyện đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất lĩnh vực y tế bằng việc nâng cấp xây dựng hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã và đào tạo nguồn nhân lực y tế cơ sở, với 8/8 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Năm 2019, toàn huyện đã huy động được trên 37 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng hạ tầng cơ sở xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tập trung xây dựng nguồn lực ngoài từ ngân sách nhà nước và chủ động huy động nguồn lực tại địa phương như: Đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và đặc biệt từ sự đóng góp của người dân. Hạ tầng thiết yếu được chú trọng đầu tư xây dựng từ trung tâm huyện đến các xã, thôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đồng bộ.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Lâm Bình tiếp tục tập trung xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản, có những chính sách đột phá để ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng tại các xã, thôn bản nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục