MTTQ huyện Lâm Bình hướng hoạt động về cơ sở

TQĐT - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở đã giúp công tác Mặt trận ở huyện Lâm Bình ngày càng phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình, những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện các quyết định 217, 218 về giám sát, phản biện xã hội, MTTQ cùng với các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền giám sát nhiều lĩnh vực liên quan thiết thực trong đời sống xã hội như: Thực hiện pháp luật về kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm đối với người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp; thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; việc tín chấp cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; việc quản lý, khai thác các công trình nước phục vụ sinh hoạt; việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với cây trồng vật nuôi; việc kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn; phát triển một số cây trồng, vật nuôi là đặc sản có lợi thế...


Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang 
(Lâm Bình) giám sát thi công các công trình hạ tầng ở thôn.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với UBND huyện thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trong vận động nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Định kỳ trước mỗi kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện mời lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, thông báo rộng rãi cho cử tri biết để theo dõi, giám sát. Chính quyền các cấp đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với đó, những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở đã được MTTQ phối hợp với chính quyền thông qua việc đối thoại với nhân dân để tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Cụ thể, trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, chính quyền huyện đã tổ chức một số cuộc đối thoại với nhân dân như: UBND huyện đối thoại với bà con thôn Bản Dạ và thôn Nà Xé xã Bình An về sự cố môi trường tại Nhà máy luyện antimon Bảo Âu; UBND xã Thượng Lâm tổ chức đối thoại với 14/14 thôn về phát triển kinh tế xã hội; Ủy ban MTTQ xã Bình An tổ chức 5 cuộc đối thoại với các thôn bản về vai trò giám sát, phản biện xã hội. Qua đối thoại, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã của huyện đã chỉ đạo kịp thời để giải quyết những bức xúc, băn khoăn của nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền luôn được gắn với các vấn đề thiết thực trong cuộc sống như bảo vệ môi trường, giải tỏa đền bù, thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nên có tác dụng thúc đẩy phát triển nhiều mặt trong đời sống cộng đồng dân cư. Thông qua đó, người dân có điều kiện giao lưu, học hỏi để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục