Tiếng việt | English

Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ ở Lâm Bình

TQĐT - Các cấp ủy đảng ở huyện Lâm Bình đang triển khai các giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ thôn bản. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Chi bộ thôn Bản Bon, xã Phúc Yên (Lâm Bình) triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018
tới nhân dân với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy xã.

Đảng bộ xã Lăng Can đang tập trung huy động mọi nguồn lực để về đích nông thôn mới trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Hựu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, để hoàn thành tốt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã xác định phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ nhằm chấn chỉnh nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Trong đó, nội dung sinh hoạt chi bộ phải được xác định được những vấn đề trọng tâm, bám sát chương trình, Nghị quyết của Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Bí thư Chi bộ thôn Làng Chùa chia sẻ, chi bộ luôn bám sát các nội dung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới mà Đảng ủy xã đề ra. Từ đó, đề ra các giải pháp lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, thôn Làng Chùa đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như xây dựng nhà văn hóa, hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng. Chi bộ đang tập trung giúp đỡ 14 hộ nghèo thoát nghèo trong năm 2018.

Chi bộ thôn Nà Thếm, xã Khuôn Hà có 24 đảng viên. Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ thôn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, chú trọng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đơn cử như việc làm đường bê tông nông thôn, với đặc thù là thôn có ít hộ gia đình nhất trong xã với 42 hộ dân, nên việc vận động đóng góp công sức, tiền của của nhân dân gặp khó khăn do mức đóng góp lớn hơn nơi khác. Nhưng chi bộ đã phân công các đảng viên tuyên truyền cho từng hộ dân và vận động đóng góp thành nhiều đợt.

Với cách làm phù hợp, giải thích thấu đáo nên nhân dân đã đồng thuận. Không chỉ góp tiền, nhân dân trong thôn còn tham gia gần 1.000 ngày công lao động để làm đường bê tông liên thôn bản, xây dựng nhà văn hóa và kênh mương thủy lợi... Đảng viên trong chi bộ còn gương mẫu tự nguyện hiến đất để làm đường, làm nhà văn hóa. Điển hình như đảng viên Hoàng Thị Mịt đã tự nguyện hiến hơn 400 m2 đất vườn của gia đình để làm nhà văn hóa thôn và sân thể thao.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Khuôn Hà, để phát huy vai trò của các chi bộ, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra là rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Để làm được điều đó, Đảng bộ xã đã gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào việc thực hiện nhiện vụ của từng cán bộ, đảng viên. Các chi bộ phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên. Hàng tháng, tại mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ sẽ đánh giá những mặt được, hạn chế. Nhờ đó, hầu hết các chi bộ phát huy vai trò của mình trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Chi bộ thôn Tiên Tốc, xã Bình An được thành lập sau khi thôn Tiên Tốc tách ra từ thôn Nà Xé vào năm 2015. Bí thư Chi bộ Tráng A Đềnh cho biết, chi bộ thôn có 5 đảng viên, đang là những đầu tàu gương mẫu nhất của thôn trong mọi công việc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, những năm gần đây, Tiên Tốc là một trong những thôn phát triển đàn trâu tốt nhất của xã. Cách nuôi trâu vỗ béo của bà con người Mông ở Tiên Tốc được nhiều nơi đến học tập. Hiện tất cả các hộ trong thôn đều nuôi trâu, bò với trên 200 con. Ngoài ra, chi bộ đang lãnh đạo tuyên truyền nhân dân phát triển cây mía trở thành cây trồng chủ lực của thôn. Toàn thôn đã có trên 10 ha mía, năng suất bình quân trên 70 tấn/ha.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Bình, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy cấp xã đối với các chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng và kết nạp đảng viên. Đồng thời, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng 

Tin cùng chuyên mục