Thượng Lâm đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

- Nhận thức vai trò quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, xã Thượng Lâm (Lâm Bình) đã triển khai hiệu quả các nội dung của phong trào gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn xã. 

Bà Chẩu Thị Gấm, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết, xã đã triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến các thôn, bản gắn với thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới... Để khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, xã đã tạo điều kiện cho tập thể, cá nhân đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngay tại mảnh đất quê hương.


Đội văn nghệ thôn Nà Đông thường xuyên luyện tập.

Từ định hướng này, toàn xã đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, điển hình như: Mô hình trồng cây cà gai leo tại thôn Nà Thuôn, thôn Bản Bó; mô hình phát triển chăn nuôi tại thôn Nà Liềm, Nà Bản; mô hình trồng rau bò khai tại thôn Nà Thuôn,… Đến nay, toàn xã đã có trên 3 ha cây cà gai leo; hơn 1 ha cây bò khai... Từ các mô hình này đã có nhiều hộ gia đình trên địa bàn vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Bà Phạm Thị Minh, thôn Nà Bản chia sẻ, gia đình bà đã đầu tư trồng 3 sào các loại rau giống, kết hợp phát triển chăn nuôi lợn từ 20 đến 30 con, 7 con dê, 3 con trâu và làm dịch vụ xay xát. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà thu lãi trên 100 triệu đồng. Kinh tế phát triển, gia đình có điều kiện chăm lo cho con, cháu học hành đầy đủ.

Nà Tông là thôn duy nhất trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới, những năm qua, người dân trong thôn đã đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa. Ông Hỏa Văn La, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Tông cho biết, thôn hiện có 271 hộ với 571 nhân khẩu, trong đó có 65% là người dân tộc Tày. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, thôn đã vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện thôn có 122/127 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 96%. Đầu năm 2019, thôn còn 6 hộ nghèo, chiếm 4,72%; thôn phấn đấu đến cuối năm không còn hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, xã còn chú trọng phát triển văn hóa xã hội, quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đến nay, 13/13 thôn đã rà soát và chỉnh sửa quy ước trong đó, hướng vào mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa, dòng họ văn hóa. Năm 2018, toàn xã có 1.165 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 89,68%. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được đầu tư phát triển phong phú, các thôn đều thành lập và duy trì có hiệu quả các đội văn nghệ. Toàn xã hiện có 1 câu lạc bộ dân ca, 24 đội văn nghệ; 17 đội thể thao cơ sở như: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá...

Hiện nay, toàn xã có 13 hộ phát triển mô hình dịch vụ homestay. Các mô hình phát triển du lịch gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn đã thu hút đông đảo du khách, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân. 

Từ thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên. Năm 2018, tỷ lệ hộ khá, giàu của xã ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,6%, hộ cận nghèo còn 28,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2017.                    

  Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục