Tiếng việt | English

Đà Vị chủ động trong kiểm tra, giám sát

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Đà Vị (Na Hang) đã tăng cường tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, thông qua đó để phát hiện những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp, từ đó có giải pháp sửa đổi, bổ sung kịp thời.


Lãnh đạo Chi bộ thôn Xá Thị, xã Đà Vị (Na Hang) tự kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế
của thôn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Trên cơ sở chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát, xác định nội dung KTGS. Trong đó, tập trung vào KTGS những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, những lĩnh vực đột phá, lĩnh vực phát sinh tiêu cực trên địa bàn xã.

Đồng chí Chu Vi Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, để công tác KTGS có trọng tâm, trọng điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí được ủy quyền chủ trì KTGS phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể. Các chi bộ được KTGS phải chuẩn bị nội dung KTGS theo yêu cầu. Sau KTGS, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kết luận, đánh giá kết quả KTGS và theo dõi các chi bộ được KTGS. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 1 cuộc tại 2 Chi bộ thôn Bắc Lè, thôn Nà Pục về việc thực hiện chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết của chi bộ về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. UBKT Đảng ủy tổ chức 1 cuộc giám sát tại Chi bộ thôn Phai Khằn, thôn Xá Thị về việc chi bộ, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua KTGS, Chi bộ và đảng viên đều cơ bản thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đại biểu Đảng bộ xã đề ra, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, không có đảng viên vi phạm. 

Ông Trần Văn Khu, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Lè cho biết, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ mới làm được 200 m đường bê tông nội đồng, còn 335 m chưa hoàn thành. Sau kiểm tra, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã luôn sát sao, đôn đốc việc thực hiện hoàn thành mục tiêu. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt hoàn thiện tuyến đường bê tông nội đồng. Đến nay, thôn đã hoàn thành tuyến đường còn lại, nhân dân đã đóng góp 60 triệu đồng và 160 ngày công san lấp mặt bằng, làm đường. 

Ông Hoàng Văn Hồi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phai Khằn cho biết, chi bộ tự KTGS các nhiệm vụ, mục tiêu trong Nghị quyết chi bộ hàng tháng, quý, hàng năm và các Nghị quyết của cấp trên; KTGS đảng viên thực hiện các chức trách, nhiệm vụ mà chi bộ phân công gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đảng viên. Từ đó, kịp thời phát hiện những sai sót, những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, uốn nắn. Nhờ thực hiện thường xuyên, công tác đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ khách quan hơn, chính xác hơn. Thời gian qua, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, không có đảng viên vi phạm. 

Đồng chí Chu Vi Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, từ nay đến hết năm, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục chủ động rà soát, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. UBKT Đảng ủy xã sẽ tổ chức 1 cuộc kiểm tra công tác thu, chi đảng phí, nguồn kinh phí trên cấp tại chi bộ trường THCS Đà Vị, Chi bộ Khuổi Tích; tổ chức 1 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường chủ động trong KTGS góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.    

    Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục