Tiếng việt | English

Đảng bộ xã Sơn Phú nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát

- Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ xã Sơn Phú (Na Hang) từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KTGS nhằm góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc làm đường bê tông tại thôn Bản Lằn.​


Đồng chí Hà Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sơn Phú cho biết, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, yêu cầu đặt ra với công tác KTGS phải phù hợp, quan tâm tới thời gian, nội dung và đối tượng KTGS có trọng tâm trọng điểm. Năm 2018, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra đảng đối với 4 chi bộ. Trong 6 tháng đầu năm nay, UBKT Đảng ủy xã kiểm tra 4 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, đã tiến hành thi hành xử lý kỷ luật đối với một số đảng viên đảm bảo đúng người, đúng nội dung vi phạm, đảng viên, không có khiếu nại sau kỷ luật Đảng. Từ đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, phát hiện được nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện, từ đó có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm.

UBKT Đảng ủy giám sát thường xuyên tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khoá XII) về công tác xây dựng Đảng đối với các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Về giám sát chuyên đề tập trung vào giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với 4 chi bộ. 

Qua giám sát, vẫn còn một số chi bộ chưa chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Việc quán triệt, triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị còn hình thức, chưa đổi mới. Một số bí thư chi bộ chưa thật sự quan tâm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy viên chưa thật sự sát sao, giám sát thường xuyên với chi bộ và đảng viên được cấp ủy phân công phụ trách. Đảng ủy xã đã yêu cầu các chi bộ chưa làm tốt rút kinh nghiệm, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, địa bàn giám sát thường  xuyên.

Chi bộ thôn Bản Lằn luôn được Đảng ủy xã Sơn Phú đánh giá là một trong những Chi bộ mạnh của xã. Mặc dù thôn thuộc địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hầu hết các hạng mục hạ tầng của thôn đã hoàn thành. Năm 2016, thôn hoàn thành xây nhà văn hóa. Trung bình mỗi năm thôn bê tông hóa được gần 200 m đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Bà con trong thôn đang tích cực đẩy mạnh cứng hóa kênh mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn. Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Bí thư Chi bộ thôn Bản Lằn cho biết, thông qua việc KTGS của Đảng ủy xã đã sớm chỉ ra những tồn tại, hạn chế để chi bộ kịp thời khắc phục.

Cùng với đó, chi ủy chi bộ luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS đối với đảng viên trong chi bộ. Cụ thể như qua quá trình kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trong Chi bộ còn có một số đảng viên chưa đăng ký việc học tập, làm theo, một số đảng viên đăng ký nội dung còn chung chung. Việc phân công đảng viên phụ trách các hộ nghèo, vận động nhân dân còn chưa rõ ràng, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, chưa đưa ra được những nội dung sát với tình hình thực tế của thôn. Từ đó, Chi bộ đã khẩn trương khắc phục ngay, phân công đảng viên giúp 13 hộ nghèo còn lại. 

Đồng chí Triệu Văn Chang, Trưởng thôn Phia Chang cho biết, thời gian qua, UBKT Đảng ủy xã đã tăng cường giám sát việc triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của thôn như tổ chức trồng mới cây chè Shan tuyết. Thôn phấn đấu mỗi năm trồng mới ít nhất 2 ha chè. Nhờ có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Đảng ủy xã cũng như chi ủy chi bộ, đến nay thôn đã trồng mới được gần 20 ha chè. Từ cây chè đã đem lại thu nhập khá, giúp nhiều hộ thoát nghèo, điển hình như gia đình ông Triệu Hồng Quang, Đặng Quý Trình. 

Với kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Qua đó khắc phục, phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Vì vậy, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.               

   Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục